Случаят “Проф. Кантарджиев” - отново за баницата и лудия!

Няма честно или нечестно, има законосъобразно или незаконсъобразно уволнение, но неговото е абсурдно

Внезапното прекратяване на трудовия договор на проф. Кантарджиев поради придобито право на пенсия и реакциите на медии, колеги на професора и публични личности будят недоумение в мен! Затова искам да ги споделя.

„За“ и „срещу какво“, „срещу кого“ протестират колегите му?

Какво означава репликата „... проф. Кантарджиев е почтен, поне да бяха го уволнили честно“ (Георги Кадиев, Труд, онлайн от 08.06.2021 г.). Това са част от реакциите. Никой не търси истинският проблем, не пита за него! А той е под носа ни. Няма честно или нечестно, има законосъобразно или незаконсъобразно уволнение. И голяма доза морал в него.

Проблемът е в чл. 328, ал.1 т. 10 от Кодекса на труда, според който „Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя:

1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване;

2. при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на §11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;“

Въпросът уважаеми протестиращи и питащи не е защо пенсионираха проф Кантарджиев, макар че и дума не може да става за пенсиониране, което процедурно става по Кодекса за социално осигуряване (КСО) от НСИ. Въпросът е защо в Кодекса на труда има такова нелепо, абсурдно основание за прекратяване на трудов договор? 

Този въпрос задаваме повече от десетина години. Но политически сили и различни народни представители в съответните парламенти мълчат и кимат разбиращо. Без резултат. Уволнението на проф. Кантарджиев е по тяхна воля! Отразена в чл. 328, ал. 1 т. 10 и няколко други КТ.

Как е възможно, поради каква логика е допуснато придобиването на едно законно установено в КСО, международно прогласено и отразено в Конституцията социално право-правото на пенсия да е повод, причини за прекратяване на друго международно и конституционно прогласено и уредено в Кодекса на труда право - правото на труд, реализирано чрез трудов договор!? 

Това е логически и правен абсурд. Трудовият договор, респ. трудово правоотношение, следва да се прекрати тогава, когато работникът/служителят не притежава изискуемите качества, за да осъществява задълженията си по трудовия договор, или работи некачествено, или нарушава трудовата дисциплина, или не притежава изискуемите за длъжността образование или квалификация. Тоест не знае, не може, не иска, не спазва правилата... Защо уволняват Кантарджиев? Дали защото не знае, не може, не иска, не спазва правилата..., или защото е придобил право на пенсия?! 

Добре де, като го е придобил това право, този факт сам по себе си означава ли, че... не знае, не може, не иска, не спазва правилата...? По никакъв начин. Обаче министърът издава акт за прекратяване на трудовия договор! Тоест, не нечестен, а законосъобразен акт! Колкото и да е абсурден! Законът дава това право на работодателя. А че в тази си част законът е абсурден, нелогичен, дискриминационен, не е в съответствие с чл.6 от Конституцията на България и с една Европейска директива е безспорно? Което отдавна сме посочили и сме искали отмяната на този дискриминиращ текст!

Законът е предоставил преценката на физическото лице - работодател. На едно физическо лице, в случая, гражданина Ст. Кацаров, който по силата на обстоятелствата, в ролята на министър, т. е. и работодател е преценил, че „може“! Защо? На обществото не е пояснено. Законът не изисква мотиви. Тук не става дума за законност, а за морал!

И накрая, като обобщение.

Дано следващото Народно събрание се състои! И тогава, онези които са в него, като народни представители, които сега се възмущават от това уволнение, да използват правото си на законодателна инициатива и като черпят аргументи от това неморално уволнение, да предложат отмяната на чл. 328, ал. 1 т. 10 КТ и още няколко подобни точки в него, засягащи трудови права на лица придобили и упражнили правото си на пенсия.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Коментари