Сменят цвета на трудовите книжки (обзор)

Сините трудови книжки ще бъдат заменени от такива в цвят бордо, с ново лого.

Вече няма да са сини, а червени и с ново лого

Вписват и стажа при фалит на фирмата

Трудовите книжки вече ще са цвят бордо, а не сини, както досега. Това предвижда Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, качена за обществено обсъждане.

Новият документ ще има по две бели успоредни хоризонтални ивици отгоре и отдолу на лицевата и на задната страна на корицата и нов знак по средата “ТК”.

Хората, които вече работят, не трябва да сменят сегашните си трудови книжки. Това ще става, едва когато те бъдат изписани. Документ по новия образец ще се издава на служителите, които постъпват за първи път на работа или чиято книжка е загубена.

Новите документи ще влязат в сила от 1 юни 2020 г., за да могат да бъдат отпечатани книжките по новия образец, предлага вносителят на промените социалният министър Бисер Петков.

След изтичане на 5 години от влизане в сила на наредбата обаче се прекратява вписването на данни в старите трудовите книжки.

Освен визуално, новите документи ще имат и нови графи, в които ще се вписва код по Националната класификация на професиите и длъжностите, категория труд и други.

Работодателят ще трябва да поставя щемпел в книжката при прекратяване на трудовия договор, в който да пише датата на постъпване и напускане, основанието за напускане и продължителността на трудовия стаж. Към момента поставянето на този щемпел е установена практика, която обаче не се прилага във всички предприятия.

За пръв път в трудовата книжка ще се вписва датата на прекратяване на договор чрез разпореждане от инспекцията по труда, когато работодателят е преустановил дейността си, както и трудов стаж, установен по съдебен ред.

Отпада изискването фирмите да водят дневник на издадените трудови книжки. Той ще се замени с регистър, в който се съдържа точна информация за предаването на трудовата книжка от и на работника, независимо от кого е издадена тя.

Коментари

Задължително поле