Сметната палата: Министерството на туризма е закъсняло с мерките за подкрепа на бизнеса по време на пандемията

Туроператори печелят дела срещу ведомството за орязани помощи

Действията на Министерство на туризма за въвеждане на мерки за подкрепа на туристическия сектор във връзка с пандемията от COVID са закъснели, показва одит на Сметната палата „Ефективност на мерките в подкрепа на туризма за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г.

От ведомството са предприели общо 7 специфични мерки на обща стойност 149 милиона лева, финансирани по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. Според Сметната палата недостатъчно своевременното и целево подпомагане се дължи на липса на достатъчен административен капацитет в Министерство на туризма, слабости при разработването на дизайна на мерките, недостатъчно целенасочено информиране на заинтересованите лица, пропуски в работата на оценителните комисии и липса на контрол при целевото разходване на средствата от подпомогнатите лица за част от схемите.

От ведомството са категорични, че Министерството на туризма не е направило анализ, който да приоритизира браншовете в туризма, най-силно нуждаещи се от допълнителен ресурс за оцеляване в условията на пандемията. По тази причина по-голямата част от процедурите и схемите за подпомагане не са инициирани от министерството, а са в резултат на действия на други заинтересовани страни и това в някои случаи е оказало негативен ефект при насочването им.

Като пример се посочва обявената, но неосъществена схема за подпомагане на туроператорите, които водят туристи у нас със субсидия за заета седалка в чартърен полет. Част от проблемите са произтекли от факта, че е наложено изискване „схемата да се прилага само за туроператори, използващи въздушни превозвачи с български лиценз, определено от Европейската комисия като дискриминационно”, поясняват от Сметната палата.

От всички предприети 7 мерки за помощ единствено предложението да се предоставят ваучери на потребителите на туристически пакети, отменени заради пандемията, като заместител на възстановяването на предплатени от тях суми към туроператори и туристически агенти, е инициирано от Министерството на туризма. Поне официално, тъй като за следящите процесите в сектора е ясно, че и тази схема бе инициирана реално от бранша.

Министерство на туризма не се е справило и с помощта към туроператорите за погасяване на общите дългове в размер на 250 млн. лв. за неосъществени пътувания в резултат на пандемията към общо 200 хиляди клиенти и доставчици. В резултат помощта е получена близо година след старта на пандемията, с огромно закъснение, като през този период междуфирмените задължения са довели и до фалити. От бизнеса припомниха, че и в момента водят десетки дела срещу Министерство на туризма за неизплатени помощи, довели до изкривяване на пазара, отказани с формални мотиви от комисиите. Специалистите в неформални разговори обясняват, че нарочно са отрязани компании от помощта заради липсата на достатъчно средства, в резултат на което фирмите и до днес печелят дела срещу Министерство на туризма, а парите вместо от европрограми по тях ще се плащат от бюджета на ведомството.

Сред изводите в одита на Сметната палата е и че Министерство на туризма не е предприело достатъчно действия, за да подкрепи екскурзоводите и планинските водачи, а средствата по сключените договори за направа на промоционални клипове с помощта на експертите от сектора са разплатени близо 2 години след началото на пандемията.

“При разработване на дизайна на мерките са допуснати различни пропуски, забавяния, а в някои случаи и несъответствия с изискванията, което създава затруднения за лицата, извършващи оценяване на заявленията/проектните предложения и осъществяване на контрол”, твърдят още от Сметната палата. Допуснати са слабости в процеса и изпълнението на стартираните схеми и процедури за подкрепа, като не се гарантира във всички случаи справедливо и целенасочено подпомагане в съответствие с потребностите на предприятията от туристическия сектор.

“Липсва ясен регламент на извършване на проверките за допустимост и това води до прилагане на нееднакъв подход и различно третиране на кандидатите при оценка на заявленията/проектните предложения“, е записано още в одита. Освен това помощите са се забавили значително, а самите процедури са отнели до три месеца.

От Министерството на туризма не са предприети достатъчни действия за по-ефективно използване на финансовия ресурс, определен за подпомагане в условията на ограниченията от пандемията от COVID-19 и са допуснати слабости в прогнозирането и планирането, заключават от Сметната палата.

В резултат от извършения одит, на министъра на туризма се дават осем препоръки, изпълнението на които да доведе до по-голяма ефективност на работата в процеса по администриране на държавните помощи и за осигуряване на мониторинг и оценка на ефективността на схемите за тях. Министърът на туризма трябва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата в срок до 31.07.2024 г.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Туризъм