Смъртта на либералния ред

„Перестройката“ започна в неадекватно време

Норвежкият държавник, с опит в международните организации, Стейн Рингер отбелязва, че “днес изключителността на американската демокрация се определя от една дисфункционална във всяко едно отношение система, която не гарантира обществения договор и лоялността. Оргията на безконтролността ни доведе до това, капитализма да изпадне в криза. Парите имат активно влияние върху политиката и подкопават основите на самата демокрация. Американската политика вече не зависи от силата на средния избирател, ако някога тя въобще е зависела от него... Американските политици са наясно, че са затънали в морален упадък, но не могат да направят нищо”.

Тръмп е отражение на дисфункционалността на американската система. Той е американският Горбачов, който започна “перестройката” в неадекватно време. Той се опитва с палиативни средства да подкрепи националната държава, но болестта е толкова сериозна, че без радикални мерки нищо няма да стане.

Ситуацията се разпространи и в Европа. Характерно е, че в някои незападните системи, които използват рецептите на либерализма, като например в Латинска Америка или Югоизточна Азия, подобно паническо настроение няма. Вероятно, причината се корени в разликата в цивилизациите. Френският философ Люсиен Голдман разсъждава за това още през 1955 г.: “В западната култура, нито в пространството, нито в общността на индивида няма установени правила, няма посока, която би могла да бъде водеща за неговите действия” - пише той. А либерализмът, съгласно своята природа, продължава механично да “освобождава” индивида от всички ограничения като каста, религия, семейство и т.н. Кризата на Запада по този път е неизбежна. Мощният възход на популистките движения, протекционизма, консерватизма – това е естествения инстинкт за самосъхранение на народите. Сътресенията, преживяни от Запада, са вътрешно присъщи за този западен проект. А идеологическата пустота, която Западът изпитва, неизбежно ще бъде запълнена от други социално-политически проекти.

(Със съкращения, превод "Гласове")

Коментари

Задължително поле