София е лидер на сделките с имоти с 6,4% ръст за година

Сделките с имоти в страната намаляват. Но София остава лидер на пазара със сериозен ръст през 2017 г., както на броя на сделките, така и на ипотеките. За периода октомври–декември броят на сделките с имоти в столицата е 9411, което е ръст с 49% спрямо предходното тримесечие и с 11,6% на годишна база, сочат данните на Агенцията по вписвания. За цялата 2017 г. сделките с имоти в София нарастват с 6,4% и достигат 28 175 броя.

София и Варна са единствените градове в България с непрекъснато растящо население, но въпреки това в София темповете на нарастване са по-големи, отколкото в морската ни столица. При ипотечното кредитиране в София също има сериозно увеличение, което се дължи на по-високите доходи в столицата спрямо останалата част от страната. През последното тримесечие на 2017 г. в София са отпуснати 5658 ипотеки, или 30% от всички нови жилищни кредити. Това е увеличение с 28% спрямо предходното тримесечие и с 23,6% на годишна база.

За цялата година в София са изтеглени 18 134 ипотеки, което е ръст с 27,6%.

Търсенето на имоти в София обаче значително се различава спрямо сделките в цялата страна. През четвъртото тримесечие на миналата година в България са сключени общо 66 418 сделки с имоти. Това е увеличение с 18% спрямо предходното тримесечие. Но спрямо същия период на предходната година, когато са продадени 70 282 жилища, има спад с 5,5%, сочат данните на Агенцията по вписванията.

За цялата 2017 г. в страната са сключени 214 385 сделки с имоти, при 228 586 за предходната година, което също е спад - с 6,2%. Явно пазарът на имоти като цяло се успокоява, но изключение прави София, където повишаването на доходите води до ръст в търсенето и съответно покупките на жилища продължават да нарастват.

Падането на лихвите води до възможност да се рефинансират стари жилищни кредити при по-добри условия. Наред с това със стабилизирането на пазара на труда все повече хора могат да си позволят да вземат заем за нов дом. Затова има сериозен ръст при ипотеките. През последните три месеца на 2017 г. в цялата страна са отпуснати 18841 ипотечни кредита, което е ръст със 17,7% спрямо предходното тримесечие и с 22,1% на годишна база. За цялата 2017 г. отпуснатите ипотеки се увеличават с 26,17% до 63 696 броя.

Коментари

Задължително поле