Спират вдигането на данък сгради

Данък сгради няма да бъде повишен с решение на парламента. Това могат за направят общинските съвети.

Плащат патентен данък при годишен оборот до 100 хиляди лева

Дават възможност на ресторантите да минат на патент

Кметовете сами могат да вдигнат налозите

Данък сгради няма да бъде увеличен с решение на парламента. Депутатите от бюджетната комисия към Народното събрание отхвърлиха предложението на Министерство на финансите за увеличение на данъчните оценки на имотите при гласуване на второ четене на промени в Закона за местните данъци и такси. Крайното решение дали да бъдат увеличени данъчните оценки ще бъде взето при гласуване на текстовете в пленарната зала на парламента.

Предложението на Министерство на финансите беше данъчните оценки на имотите да бъдат вдигани на всеки две години, ако къщите и апартаментите поскъпнат с над 10%. Текстовете така бяха написани, че данъчните оценки на жилищата в големите градове щяха да нараснат с до 65%. Което щеше да доведе и до увеличение на данък сгради, а вероятно и на такса смет.

Искането за вдигане на данъчните оценки беше от сдружението на общините. Всъщност с решението си депутатите оставят в ръцете на общинските съвети решението дали да повишат данък сгради и такса смет. Законът дава възможност общинските съвети да определят ставката на данък сгради, като е поставено само ограничение, че размерът на данъка трябва да е в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда от данъчната оценка на недвижимия имот. В тази рамка общинските съвети и сами могат да вземат решение за повишение на данък сгради.

Депутатите от бюджетната комисия приеха и облекчение за гражданите и фирмите при определяне на размера на данък сгради. При промяна на предназначението или при преустройство на имот данните от Агенцията по вписванията автоматично ще бъдат предавани на общините, които ще определят размера на данък сгради. Така на хората и фирмите няма да се налага да подават декларации за промяната на предназначението или за преустройството на имот. Промяната реално ще влезе в сила от началото на 2025 г., за да може администрациите да се подготвят да обменят необходимата информация.

С патентен данък ще бъдат облагани хора и еднолични търгов­ци, които извършват някоя от изброените в закона дейности, ако имат годишен оборот до 100 хил. лв., решиха още депутатите. Сега прагът за плащане на патентен данък е оборот до 50 хил. лв. Освен това на патент ще могат да минат и ресторантите с оборот до 100 хил. лв., дори да са регистрирани като фирма.

Без стимули за подаване на информация в НАП

Изгоря идеята за „донос-бонус“

Всички без ППДБ са против

Идеята за въвеждане на “донос-бонус” беше отхвърлена от депутатите.

Парламентът окончателно отхвърли предложението на Министерство на финансите за въвеждане на “донос-бонус”. Идеята на министъра на финансите Асен Василев беше да бъде въведен стимул хората да подават информация в НАП, ако разберат че някой укрива данъци и осигуровки. Първоначалното предложение беше на хората да дават 10% от допълнително събраните приходи от подадената информация, ако тя е помогнала да бъдат събрани над 3000 лв. Но тъй като имаше много възражения, че промяната може да бъде използвана от хората, за да разчистват сметки със свои търговски партньори или работодатели, в проекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който беше внесен в парламента, предложението беше хората да получават бонус, само ако предоставената от тях информация е допринесла за събиране на допълнителни данъчни приходи за над 100 хил. лв. Идеята беше да няма бонуси за подаване на данни за дребни нарушения. Отхвърляне на предложението поискаха депутати от почти всички парламентарни групи - ГЕРБ-СДС, ДПС, “Възраждане”, БСП и ИТН. В крайна сметка парламентът окончателно реши при гласуване на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че система “донос-бонус” няма да бъде въвеждана и отхвърли предложението на Министерство на финансите.

Няма да вдигат налозите за доходи от труд

Запазиха правилата за гражданските договори

Инспекцията по труда преценява

Няма да бъдат променени правилата за облагане на гражданските договори.

Депутатите отхвърлиха окончателно предложението на Министерство на финансите част от гражданските договори да бъдат облагани като доходи от заплата. Идеята на министерството беше гражданските договори, при които човек предоставя работна сила, има работно време, изпълнява задачи, поставени от шефа, да бъдат облагани като трудово възнаграждение. Това означава, да не бъдат признавани 25% нормативно признати разходи и да бъдат плащани по-високи осигурителни вноски.

Но депутатите обясниха, че в правомощията на Главна инспекция по труда е да преценява дали един договор е трудов или граждански и това не трябва да бъде прехвърляно на Националната агенция за приходи. И предложението на министерството беше отхвърлено.

Плащанията в брой остават до 10 000 лв.

Парламентът се захваща с високите банкови такси

В Германия няма ограничение на кеша

Таванът за плащания в брой да остане 10 хил. лв. реши парламентът.

Парламентът може да направи опит да ограничи размера на банковите такси. До тази идея се стигна по време на дискусията какъв да бъде таванът на плащанията в брой. Редица депутати заявиха, че са против предложението на Министерство на финансите плащанията в брой да бъдат ограничени до 5000 лв., при положение, че в момента са разрешени до 10 000 лв., с мотива, че банковите такси са твърде високи, а и не във всички населени места има банкомати.

Банките действат според законодателството, проблем на Народното събрание и на БНБ е, че не са решили проблема с банковите такси, заяви депутатът от БСП Румен Гечев. Той предложи след като бюджетът за 2024 г. бъде приет парламентът да разгледа въпроса с размера на банковите такси. В България повечето банки са собственост на финансови институции в чужбина. Но таксите, които събират в България, са по-високи отколкото в страните, където е компанията майка, собственик на българската банка. Да направим така, че да им забраним да налагат такси, които ги няма в техните страни и таксите да не са по-високи от страните, в които са централите им, предложи Румен Гечев. Според него, както законите бяха променени и сега хората могат да прехвърлят заемите си от една банка в друга, така може да бъдат променени и правилата за банковите такси. Но депутати изразиха съмнение, че парламентът ще подкрепи подобни законодателни промени.

Тошко Йорданов от ИТН предложи таванът за плащанията в брой да беде увеличен на 15 хил. лв. с мотива, че през последните години покупателната способност на сумата от 10 хил. лв. е намаляла. Димо Дренчев от “Възраждане” предложи прагът за плащане в брой да бъде повишен още повече - до 20 хил. лв. Той обясни, че натрупаната инфлация е 49%, но не може законите да бъдат променяни всяка година и затова предлага прагът за кешови плащания да бъде увеличен повече.

Венко Сабрутев от ППДБ защити предложението на Министерство на финансите като обясни, че в Швеция от догодина въвеждат плащане в брой до 300 евро, а целта е до 2030 г. въобще да няма плащания в брой. Ако ще борим сивата икономика трябва да намалим плащанията в брой до 5000 лв. или да ги направим поне 8000 лв., заяви той. Но Тошко Йорданов му отговори, че в Германия няма таван на плащанията в брой и анализи показват, че ограничаването на кеша няма нищо общо със сивата икономика. В САЩ, във Великобритания няма таван на плащанията в брой, правото да разполагаме с парите си е свещено право, заяви Димо Дренчев.

Различни правителства намаляваха прага за плащане в брой, целта е без да товарим гражданите да минаваме към електронни системи за разплащане, коментира Мартин Димитров от ППДБ. Според него намалението на прага до 5000 лв. е необосновано, но няма нужда парламентът да дава различни сигнали на гражданите и да увеличи прага. Всяка крайност е грешка, грешка е прагът да бъде намален на 5000 лв., заяви Мартин Димитров. На тази думи Тошко Йорданов отговори, че са правени и глупави закони. Ограничаването на хората да ползват парите си ограничава правата им, всеки трябва сам да решава - ако иска да плаща в брой, ако иска електронно, заяви той. Ако парите са в банките хората по-лесно може да бъдат контролирани, защото има случаи за различно мнение да блокират банкови сметки, каза Тошко Йорданов.

Предложението работи само за увеличение на безумно високите печалби на банките, каза Христо Проданов от БСП. Когато обсъждахме преводите на заплати по банков път министърът на финансите ни убеждаваше, че ще има безплатни сметки, но откриването на такава сметка е абсурдно, допълни той.

Йордан Цонев от ДПС коментира, че кешовите плащания нямат нищо общо с инфлацията, а са източник на сива икономика и начин за пране на пари. В повечето страни от ЕС има таван на плащанията в брой от 5000 евро и затова предлага в България да остане 10 хил. лв.

След дълги дебати депутатите отхвърлиха предложението на Министерство на финансите прагът за плащане в брой да бъде намален на 5000 лв. Отхвърлени бяха и предложенията за вдигане на тавана за кешови плащания на 15 хил. лв. и на 20 хил. лв.

Въвеждат глоба до 2000 лв., ако държат да платим с пари в брой

Ресторантите длъжни да приемат плащане с карта

Промяната влиза в сила от 1 март 2024 г.

В ресторантите с поне две звезди задължително ще трябва да приемат плащане с банкова карта. Промяната влиза в сила от 1 март 2024 г.

Ресторантите с поне две звезди ще бъдат длъжни да осигурят възможност на клиентите да плащат с банкови кредитни и дебитни карти. Това гласят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които бяха приети окончателно от парламента.

Ресторантите ще бъдат длъжни да поставят на видно за клиентите място в заведенията информация за възможността за плащане с ПОС-терминал. Промените ще влязат в сила от 1 март 2024 г., а не от началото на следващата година. Целта е ресторантите да имат време да изпълнят новите изисквания и да поставят ПОС-терминали. Ресторант, който не изпълни изискването да приема плащане с банкова карта, ще бъде глобяван от 100 лв. до 500 лв., ако е физическо лице, и от 500 лв. до 200 лв., ако е фирма. При повторно нарушение размерът на глобите става двойно по-голям. Ако ресторант не постави на видно място информация, че клиентите могат да плащат и с банкова карта, може да му бъде наложена гроба от 100 лв. до 300 лв., ако е физическо лице, и от 300 лв. до 1000 лв., ако е фирма. При повторно нарушение глобата също става в двоен размер.

Всички тези промени бяха обявени от Министерство на финансите като мерки срещу сивата икономика. Министърът на финансите Асен Василев обясни при представянето на данъчните закони, че тези промени се правят, за да бъде запазена ставката на ДДС за ресторантите на 9%. Сред предложенията на министерството беше ресторантите с над две звезди да бъдат задължени да изплащат заплатите по банков път, но това предложение не беше прието от депутатите. Народните представители окончателно отхвърлиха и идеята да бъде въведен данък върху бакшишите, а основният мотив за това е, че няма как да бъде установен размерът на бакшишите, за бъда събран данък върху тях.

Депутатите приеха и промени, които ще облекчат фирмите, които наемат хора от чужбина. Най-често чужденци работят в сферата на туризма. В момента работодателите с наети над 100 души вече са задължени да изплащат заплатите само по банкова сметка. А в Кодекса на труда пише, че сметката на работника трябва да е в банка в страната. Това обаче може да е проблем за работещите в страната чужденци. Затова парламентът реши, че работникът може да посочи и сметка в банка в чужбина, в която да превеждат заплатата му. Но в тези случаи таксите за паричния превод ще бъдат за сметка на работника.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари