Стартира данъчната кампания в община Шумен

Данъчната кампания в Община Шумен стартира официално от сряда, съобщават от пресцентъра. До 1 март собствениците на недвижими имоти ще получат писма за дължимите от тях налози за сгради, такса битови отпадъци и върху моторните превозни средства.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, данъците се събират на две вноски. Първата – до 30 юни и втората – до 31 октомври. Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5% отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 30 април. Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на местната администрация чрез КИН /клиентски идентификационен номер/. Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.

През тази година има промяна в налозите за колите, поради изискванията на Закона за местните данъци и такси. За община Шумен не се налага предеклариране на моторните превозни средства, тъй като общинската администрация е извършила промените по служебен път. Въпреки това от данъчната служба препоръчват на собствениците на МПС да носят големия талон за справка при необходимост преди заплащане на задължението.

Плащанията в брой стават на касите в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на общинската администрация на бул. „Славянски“ №17. Работното време е от 8.30 ч. до 18.30 ч. без прекъсване.

За улеснение Община Шумен предлага и други начини за плащане, от които гражданите могат да се възползват:

1. Чрез ПОС-терминал на касите на Общинската данъчна служба;

2. В брой на обособени пунктове на „Фаст Пей ХД” АД – Шумен, бул. „Славянски” №17, етаж 1 в Центъра за информация и услуги,

– обособени пунктове за обслужване на гражданите в цялата страна на „Фаст Пей ХД” АД – по градове с адрес и работно време на сайта www.fastpay.bg;

3. В брой в офисите на „Изипей” АД за обслужване на гражданите в цялата страна – по градове с адрес и работно време на сайта на www.easypay.bg;

4. По Интернет чрез www.ePay.bg от регистрирани клиенти на „Изипей” АД с дебитни и кредитни карти – VISA и MasterCard;

5. Чрез Интернешънъл Асет Банк АД – в офисите на банката и чрез сайта на банката www.iabank.bg;

6. Чрез клоновете на Български пощи ЕАД;

7. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Шумен в Интернешънъл Асет Банк АД София, клон Шумен BIC:IABGBGSF, БАНКОВА СМЕТКА:BG 85 IABG 7477 8400 5867 00

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Свят