Стартира 90-дневният срок за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене"

Снимка: Архив

Стартира 90-дневният срок за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене".

Процедурата е публикувана, днес в брой С176 в Официален вестник на Европейския съюз, съобщиха от Министерство на енергетиката. Срокът за получаване на заявления за участие е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата. Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца от днешна дата.

Припомняме, че с Решение на Народното събрание на Република България от 7 юни 2018 г. и Решение №447 от 29 юни 2018 г. на Министерския съвет бяха възобновени действията по търсене на възможност за реализация на проекта за АЕЦ „Белене“, съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип. Заявление за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор, съответно интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания, могат да подават български или чуждестранни юридически лица, както и обединения от такива.

Коментари

Задължително поле