Стрес тестовете на ЕЦБ: Банковият сектор е устойчив

И шестте проверени финансови институции изпълняват изискванията

Акцент: БНБ одобрява резултатите от оценката

Резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес тестовете на шест български банки показват устойчивостта на българския банков сектор като цяло. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ) след проведено редовно заседание на Управителния съвет на институцията. Европейската централна банка (ЕЦБ) извърши цялостна оценка на банките заради искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ едновременно с влизането ни в „чакалнята за еврото“.

Одитирани бяха трите най-големи финансови институции в страната - „Уникредит Булбанк“, „ДСК“ и „ОББ“, както и трите най-големи с български собственик - „Първа инвестиционна банка“, „Централна кооперативна банка“ и „Инвестбанк“. Резултатите от оценката на ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес теста, извършени от БНБ през 2016 г., и на оценките на банковия надзор след това, отчитайки промените в методологията с влизането в сила на счетоводния стандарт МСФО 9, посочват от БНБ.

БНБ одобрява резултатите от цялостната оценка, като подробности се очакват в петък. Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка, гласи официалното съобщение. Използвайки резултатите от преглед на качеството на активите и развитията след референтната дата, БНБ извърши оценка спрямо пруденциалните изисквания на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от оценката на БНБ потвърждават, че всяка от шестте банки изпълнява пруденциалните изисквания на Регламента.

Управителният съвет на БНБ отбелязва отличното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ при извършването на цялостната оценка.

Коментари

Задължително поле