Строежът на жилища бележи сериозен ръст

Ръст от 18,2% е отчетен през 2018 г. при започнатите нови жилищни сгради в София.

Вдигат 643 блока и къщи

Само в столицата за година са издадени разрешителни за изграждане на 1045 кооперации

Жилищното строителство в големите градове нараства с бързи темпове. А основната причина за това е ръстът в търсенето на апартаменти и къщи. Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в София през 2018 г. са се увеличили с 26,3%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). През миналата година в столицата са издадени разрешения за строеж на 1045 къщи и кооперации с 14,7 хил. жилища в тях и разгъната застроена площ (РЗП) от 1,8 млн. кв.м, показват данните на националната статистика. За сравнение, през 2017 г. в София е разрешено строителството на 849 жилищни сгради с почти три пъти по-малко жилища – 5337, и около три пъти по-малка обща разгъната застроена площ - 664 хил. кв.м.

Ръст от 18,2% е отчетен през 2018 г. и при започнатите нови жилищни сгради – 643, като в тях има 7989 жилища с РЗП от 967 хил. кв.м. За сравнение, година по-рано новозапочнатите жилищни сгради в София са били 544 с 4897 жилища в тях и РЗП от 608 хил. кв. м.

Само през четвъртото тримесечие в София са издадени разрешителни за строеж на 328 нови жилищни сгради и е започнало строителството на 151, сочат данните на НСИ.

На второ място по жилищно строителство в България е Пловдив, където през 2018 г. са издадени разрешителни за строеж на 849 сгради спрямо 757 през 2017 г., което е ръст от 12,1%. Планираните жилища в тях са 5337, при 5022 година по-рано и РЗП от 664,7 хил. кв.м спрямо 643,7 хил. кв.м през 2017 г.

През 2018 г. в Пловдив е започнало строителството на 637 жилищни сгради с 1846 жилища в тях и РЗП от 242,7 хил. кв.м. Новозапочнатите сгради в града под тепетата нарастват с 8,5%, а жилищата в тях – с 39,5%. Общата им разгъната застроена площ се увеличава с 31,6%, сочат данните на НСИ.

Във Варна издадените разрешителни за строеж през 2018 г. нарастват с 8,2% и достигат 549, при 507 година по-рано. Жилищата в тях се увеличават почти двойно – от 2624 на 4237. Почти двоен ръст е отчетен и при разгънатата им застроена площ – 597,7 хил. кв.м спрямо 368 хил. кв.м през 2017 г. През 2018 г. в морската столица е започнало строителството на 437 жилищни сгради, при 390 през 2017 г. Жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 54,4% и 37%.

В Бургас през миналата година са издадени разрешителни за строеж на 504 жилищни сгради с 3231 жилища с тях и РЗП от 348,7 хил. кв.м. Разрешеното строителство на нови жилищни сгради в града се увеличава с 50,8%. Жилищата в тях и общата им РЗП нарастват съответно с 80,6% и 44,1%. Новозапочнатите жилищни сгради в Бургас през 2018 г. са 368, при 334 година по-рано. Броят на жилищата в тях е нараснал над два пъти, а разгънатата им застроена площ – с 52,3%.

 

IT секторът е двигател на пазара

Новите офиси са предимно в София

Варна и Бургас са много назад

Строителството на нови офис сгради е концентрирано предимно в София. През 2018 г. в столицата са издадени разрешителни за строеж на 38 административни и офис сгради, което е ръст с 58,3% спрямо 24 сгради през 2017 г., сочат данни на Националния статистически институт. В същото време общата им разгъната застроена площ се увеличава с цели 177% - 434 хил. кв.м през 2018 г. спрямо 156,3 хил. кв.м година по-рано. Което ясно показва, че се строят все по-големи офис сгради.

През 2018 г. в столицата е започнало строителството на 30 административни и офис сгради с обща площ от 106 хил. кв.м. За сравнение, през 2017 г. е започнало строителството само на 10 офис сгради с обща площ от 36,5 хил. кв.м. Това означава, че на пазара предстои да излязат значително количество офиси. Увеличението на инвестициите в сектора се дължи на нарасналото търсене на първокласни офиси предимно от IT компании.

В това отношение столицата значително изпреварва другите големи градове. В Пловдив издадените разрешителни за строеж на административни и офис сгради през миналата година са били само седем, във Варна - три, а в Бургас - четири. В Пловдив през миналата година няма започнато строителство на офиси, а в двата морски града новозапочнатите офис сгради са съответно шест и три.

 

С 22% нараснаха започнатите бази

Пловдив е лидер при индустриалните терени

Морските градове се представят добре в производството

През 2018 г. в Пловдив са издадени 579 разрешителни за строеж на други сгради (които не са жилищни или административни), в които влизат индустриалните и логистични сгради като складове и производствени помещения. Общата им площ достига 549,77 хил. кв.м, сочат данните на Националния статистически институт. Градът остава лидер в този сегмент макар одобреното строителство на такива сгради да намалява с 13,2% на годишна база. На второ място е Варна с одобрено строителство на 274 други сгради с обща площ от 247,9 хил. кв.м. На трето място се нарежда е Бургас с 269 разрешителни за строеж на индустриални и логистични сгради с обща РЗП от 246,5 хил. кв.м. По разрешителни за строеж на други сгради София е на четвърто място със 183 броя, но общата им площ от 319,3 хил. кв.м е по-голяма от тази на получилите разрешение сгради във Варна и Бургас. Което означава, че в София правят по-малко на брой, но по-големи обекти.

Новозапочнатите индустриални и логистични сгради в Пловдив през миналата година са 301, като намаляват 22,4% на годишна база, но за сметка на това площта им нараства с близо 24%. На второ място е Бургас със 174 новозапочнати сгради с РЗП от 236 хил. кв.м. Следва Варна със 133 започнати други сгради и обща площ от 165 хил. кв.м, а София е на четвърто място със започнато строителство на 104 други сгради с РЗП от 126 хил. кв.м.

Коментари

Задължително поле