Строежът на жилища във Варна нарасна с 42%

Започнатите нови жилищни сгради през тримесечието са 1515, показват данни на НСИ.

Според данни на националната статистика

Започна изграждането на 8136 апартаменти и къщи в страната

Правят 1515 кооперации и еднофамилни сгради

Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През второто тримесечие на годината в област Варна е започнало строителството на 1750 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с над 42% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на миналата година започнатите нови жилища в областта са 1231. Голям е ръстът на строителството и в област Бургас. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 722 жилища, което е със 78,7% повече спрямо същия период на миналата година, когато в областта край морето е започнало изграждането на 404 къщи и апартаменти.

През второто тримесечие на годината област Варна остава на второ място по започнато ново жилищно строителство. На първо място за второ поредно тримесечие е София-столица със започнати 2907 къщи и апартаменти, след като в края на миналата година първото място беше за Варна. Ръстът на започнатото строителство на жилища в столицата е с 4,9% спрямо същия период на миналата година.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1515 жилищни сгради с 8136 жилища в тях и с 925 хил. кв. м обща застроена площ, на 23 административни сгради/офиси с над 20,7 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 620 други сгради с 448 хил. кв. м РЗП. В сравнение със същото тримесечие на миналата година започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 9,1%, жилищата в тях - с 13%, но общата им застроена площ е без промяна. Броят на започнатите административни сгради нараства със 109,1% или над два пъти, а тяхната РЗП - със 105,6%. Започнал е строежът на 2,6% повече други видове сгради, но с 11,2% по-малка РЗП.

В редица области на страната има съществен ръст на започнатото строителство. Например в област Русе започнатите през тримесечието нови къщи и апартаменти са 112, което е над пет пъти повече спрямо същия период на миналата година, когато започнатите жилища са 21. Нови жилища изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Силистра, където е започнал строежът на 77 къщи и апартаменти. Това е с ръст с 1440%, или над 15 пъти пъти повече спрямо същия период на миналата година, когато са започнати само 5 жилища.

Много голям е и ръстът на строителството в област Шумен - с 397%, където е започнало изграждането на 174 нови къщи и апартаменти, при само 35 година по-рано. Много сериозно увеличение на изгражданите жилища е регистрирано и в област Смолян. През тримесечието започнатите жилища са 11, което е увеличение с 267% на годишна база. В Плевен е започнало строителството на 51 жилища, което е ръст със 168% спрямо същия период на миналата година. Добре е да бъдат отбелязани Перник (ръст с 69% и 76 започнати жилища), Разград (ръст с 62,5%) и Габрово (+53%).

Много активно е и строителството в София-област. Много хора искат къща край София и затова в района има активно строителство. През тримесечието в София-област е започнало изграждането на 239 жилища, повечето от които са самостоятелни къщи.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 254 жилищни, 12 административни и 44 други сгради; Пловдив - 236 жилищни, 3 административни и 71 други сгради; Варна - 164 жилищни и 34 други сгради; София - 156 жилищни и 41 други сгради; Бургас - 136 жилищни и 26 други сгради.

Столицата е на първо място по общ брой на започнатите сгради, а на второ място е Пловдив. София-столица е на първо място и по брой на жилищата в започнатите сгради. На второ място по започнати жилища е област Варна. Топ три се допълва от Бургас. Четвъртата позиция е за Пловдив, а на пето място е Благоевград.

Насочват се и към по-малки градове

Издадоха разрешителни за 12 078 нови домове

Плановете за Силистра с 690 на сто увеличение

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 2035 жилищни сгради с 12 078 жилища в тях.

Разрешителни за строеж на 12 078 нови жилища са издадени в страната през второто тримесечие на годината, показват данни на НСИ. Издадени са разрешителни общо за 2035 жилищни сгради с 12 078 жилища в тях и 1,382 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 14,5 хил. кв. м РЗП и на 1374 други сгради с 632 хил. кв. м РЗП.

В сравнение със същото тримесечие на миналата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и на жилища в тях малко намаляват. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 16,4%, броят на жилищата в тях - с 40,1%, както и общата им застроена площ - с 41,8%.

Само за София-град през тримесечието са издадени разрешителни за вдигане на 4631 жилища в 327 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилища в столицата нарастват с 1,4%, а издадените разрешителни за нови жилищни сгради са с 35% повече.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица малки и големи градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища. Това показва, че предприемачите се насочват и към по-малки градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има на издадените разрешителни в област Силистра. Там са дадени документи за 79 жилища, което е близо осем пъти повече от дадените разрешителни за същия период на миналата година. В област Хасково са издадени разрешителни за 302 нови жилища, което е увеличение с 319% на годишна база, а в област Кърджали разрешителните са за 504 жилища, което е с 56,5% повече от миналата година. Голямо увеличение на разрешителните има и в областите Монтана (+54,5%), Габрово (+35%) и Пазарджик (+30,7%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 327, София - 283, Пловдив - 265, Варна - 197, и Бургас - 134. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4631, Варна - 2005, Пловдив - 1633, Бургас - 632, и Кърджали - 504.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти