Строежът на жилища в Бургас нарасна с 284%

Започнатите нови жилищни сгради през тримесечието са 1008, показват данните на НСИ.

Според данни на националната статистика

Правят 1008 кооперации и еднофамилни сгради

Започна изграждането на 5616 апартаменти и къщи в страната

Строителството на жилища продължава да набира скорост в редица градове на страната. Това се дължи на неспиращото търсене на нови апартаменти и къщи както в София, така и в редица големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи искат да удовлетворят желанията на клиентите.

През четвъртото тримесечие на миналата година в Бургас е започнало строителството на 963 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с близо 284% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на предходната година започнатите нови жилища в Бургас са 251.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1008 жилищни сгради с 5616 жилища в тях и със 702,4 хил. кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12,8 хил. кв. м разгърната застроена площ (РЗП) и на 572 други сгради с 370 хил. кв. м РЗП.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 1,5%. При броя на жилищата има минимален спад, но тяхната разгърната застроена площ нараства с 3%. Това показва, че предприемачите ще предложат по-големи жилища на клиентите. Оставането на хората за дълго време у дома доведе до нарастване на търсенето на по-просторни жилища. Броят на започнатите административни сгради нараства с 18,2%, а тяхната РЗП - с 8,2%.

Нови жилищни сгради изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Враца, където е започнал строежът на 49 жилища. Това е със 1125% повече от същия период на предходната година, когато са започнати 4 жилища. Много сериозен е и ръстът в строителството в област Ямбол - със 550%, където е започнало изграждането на 39 нови къщи и апартаменти. Голямо увеличение на изграждащите се жилища е регистрирано и в областите Русе (+275%), Хасково (+244%) и Пазарджик (+166,7%). Все повече хора искат къща край София и затова строителството им бързо нараства. През тримесечието в София-област е започнало строителството на 102 жилища, повечето от които са самостоятелни къщи. Това е ръст с 15,9% на годишна база.

Строителство на най-голям брой нови сгради през тримесечието е започнало в областите: Пловдив - 174 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 134 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Варна - 125 жилищни и 21 други сгради; Бургас - 105 жилищни и 21 други сгради; София - 84 жилищни и 30 други сгради.

Любопитно е, че по брой на започнатите жилищни сгради Пловдив изпреварва София и застава на първо място. Но по брой започнати жилища София е на първо място, далеч пред останалите градове в страната. През тримесечието в столицата е започнало изграждането на 2114 апартаменти и къщи, като има минимален ръст спрямо предходната година. На второ място е Бургас с 963 започнати жилища, а топ три се допълва от Варна с 684 къщи и апартаменти. Пловдив остава на четвърто място с 480 започнати жилища.

Насочват се към по-малки градове

 

Издадоха разрешителни за 9779 нови имота

Плановете за Пловдив с 274% увеличение

 

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 1451 жилищни сгради с 9779 жилища в тях.

Разрешителни за строеж на 9779 нови жилища са издадени в страната през четвъртото тримесечие на миналата година, показват данни на Националния статистически институт. Издадени са разрешителни общо за 1451 жилищни сгради с 9779 жилища в тях и 1,142 млн. кв. м разгърната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 28,3 хил. кв. м РЗП и на 1005 други сгради с над 515 хил. кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилища са с 31,9% повече, а общата им застроена площ нараства с 18,5%. Броят на разрешителните за жилищни сгради намалява, което показва, че предприемачите се насочват към по-големи проекти. Подобна е ситуацията и при складовете и другите индустриални сгради. Броят на издадените разрешителни за строеж на такива сгради навалява с 10,3%, но тяхната РЗП нараства с 2,1%.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилища също нарастват - с 30,8%, а тяхната разгърната застроена площ е с 27,5% по-голяма. Броят на разрешителните за нови жилищни сгради е по-малък, което потвърждава, че има предпочитания към по-големи проекти. Същата и ситуацията и при административните сгради. Броят на разрешителните намалява, но тяхната РЗП е по-голяма с 34,4% на годишна база.

Само за София са издадени разрешителни за вдигане на 3413 жилища в 230 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилища в столицата се увеличават с 59,4%, а общата им застроена площ нараства с 39,2%.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища, което показва, че предприемачите се насочват и към по-малките градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има в издадените разрешителни в област Пловдив - с 274%, където са дадени документи за 3624 жилища. В област Враца са издадени разрешителни за 98 нови жилища, което е увеличение с 250% на годишна база. Голямо увеличение на разрешителните има и в Пазарджик (+75%), Ямбол (+66,7%) и Габрово (+61,1%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите
София (столица) - 230, Пловдив - 222, Варна - 169, Бургас - 125, и София-област - 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3624, София (столица) - 3413, Варна - 604, Бургас - 496, и Благоевград - 300.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти