Строежът на жилища в Бургас нарасна с 33%

Започнатите нови жилищни сгради за едно тримесечие са 1535, показват данни на НСИ.

Според данни на националната статистика

Правят 1535 кооперации и еднофамилни сгради

Започна изграждането на 7382 апартаменти и къщи в страната

Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През четвъртото тримесечие на миналата година в област Бургас е започнало строителството на 1284 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с над 33% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на предходната година започнатите нови жилища в областта са 962. Голям е ръстът на строителството и в област Благоевград. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 476 жилища, което е с 83,8% повече спрямо същия период на предходната година, когато в областта е започнало изграждането на 259 къщи и апартаменти.

През четвъртото тримесечие на миналата година област Бургас е на второ място по започнато ново жилищно строителство. На първо място за четвърто поредно тримесечие е София-столица със започнати 2049 къщи и апартаменти, след като в края на предходната година първото място беше за Варна. Ръстът на започнатото строителство на жилища в столицата е с 28,8% спрямо същото тримесечие на предходната година. На трето място по започнало ново строителство е област Варна, където е стартирало изграждането на 957 къщи и апартаменти. Четвъртата позиция е за Пловдив (с 837 започнати жилища), а на пето място е Кърджали.

Много хора предпочитат да купят къща, а не апартамент. Затова има активно строителство на къщи.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1535 жилищни сгради с 7382 жилища в тях и с 857,7 хил. кв. м обща застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с над 5,2 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 641 други сгради с 542 хил. кв. м РЗП. В сравнение със същото тримесечие на предходната година започнатите нови жилищни сгради нарастват с 22,6%, жилищата в тях - с 11,4%, а общата им застроена площ - с 12,8%.

В редица области на страната има съществен ръст на започнатото строителство. Например в област Русе започнатите през тримесечието нови къщи и апартаменти са 72, което е с над 41% повече спрямо същия период на предходната година, когато започнатите жилища са 51.

Нови жилища изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Сливен, където е започнал строежът на 122 къщи и апартаменти. Това е ръст с 455%, или над пет пъти повече спрямо същия период на предходната година, когато са започнати само 22 жилища.

Много голям е и ръстът на строителството в област Кърджали - с над 400%, където е започнало изграждането на 601 нови къщи и апартаменти, при 120 година по-рано. Много сериозно увеличение на изгражданите жилища е регистрирано и в област Силистра. През тримесечието започнатите жилища са 12, което е увеличение с 300% на годишна база. Във Велико Търново е започнало строителството на 89 жилища, което е ръст с 270% спрямо същия период на предходната година. Добре е да бъдат отбелязани и Хасково (ръст с 267% и 147 започнати жилища) и Смолян (ръст с 225%).

Много активно е и строителството в София-област. Много хора искат къща край София и затова в района има активно строителство. През тримесечието в София-област е започнало изграждането на 165 жилища, което е ръст с 65% на годишна база. Повечето от тези започнати жилища са самостоятелни къщи.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 264 жилищни и 91 други сгради; София (столица) - 226 жилищни и 26 други сгради; Бургас - 217 жилищни и 27 други сгради; Варна - 141 жилищни и 28 други сгради.

Насочват се и към по-малки градове

 

Издадоха разрешителни за 16 788 нови домове

Плановете за Кърджали със 736% увеличение

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 2275 жилищни сгради с 16 788 жилища в тях.

Разрешителни за строеж на 16 788 нови жилища са издадени в страната през четвъртото тримесечие на миналата година, показват данни на НСИ. Издадени са разрешителни общо за 2275 жилищни сгради с 16 788 жилища в тях и 1,88 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22 административни сгради/офиси с 86,3 хил. кв. м РЗП и на 1261 други сгради с 881 хил. кв. м РЗП.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19%, жилищата в тях - с 64,5%, а разгънатата им застроена площ - с 66,2%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 22,2% и 6,6%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над три пъти, а на другите сгради - с 64,7%.

Само за София-град през тримесечието са издадени разрешителни за вдигане на 7559 жилища в 435 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилища в столицата нарастват с 84%, а спрямо същия период на предходната година ръстът е с 48%. Дадените разрешителни за нови административни сгради в София са 5. Броят им остава без промяна на годишна база, но тяхната разгъната застроена площ нараства над шест пъти.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица малки и големи градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища. Това показва, че предприемачите се насочват и към по-малки градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има на издадените разрешителни в област Кърджали. Там са дадени документи за 786 жилища, което е увеличение със 736% спрямо издадените разрешителни за същия период на предходната година. В област Хасково са издадени разрешителни за 269 нови жилища, което е увеличение с над 300% на годишна база, а в област Русе разрешителните са за 226 жилища, което е с 290% повече от предходната година. Голямо увеличение на разрешителните има и в областите Благоевград (+199%), Враца (+172%), Плевен (+123%), Сливен (+117%) и Стара Загора (+108%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 435, Пловдив - 393, Бургас - 217, София - 186, и Варна - 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 7559, Пловдив - 2702, Варна - 1534, Бургас - 1345, и Кърджали - 786.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти