Събраха 32% повече от акциз за цигарите

Приходите от ДДС от сделки в страната нараснаха с 12%, като сред причините за това са новите изисквания за касовите апарати.

Данъчните приходи в бюджета нараснаха с 1,665 млрд. лв.

9,5% ръст при налога върху доходите

Предприетите от правителството мерки срещу контрабандата на цигари дават резултат. Приходите в държавната хазна от акциз върху цигарите за първата половина на годината са 1,536 млрд. лв., което е рекорден ръст от 32% спрямо същия период на миналата година, сочат окончателните данни на Министерството на финансите. Последните данни от проучването на база изхвърлени кутии от цигари показват, че контрабандата на тютюневи изделия е паднала до рекордно ниските 3,8%. Което се потвърждава от данните за приходите в бюджета.

При горивата мерките срещу сивата икономика също дават резултат като ръстът от приходите от акциз е с 6,3% до 1,147 млрд. Приходите от акциз върху алкохола за първото полугодие обаче бележат лек спад с 1,5% до 141 млн. лв. В резултат общите приходи от акцизи се увеличават с над 18%, или с 441 млн. лв.

Приходите от ДДС в държавния бюджет за полугодието се увеличават с 448 млн., или с 8,78%, сочат данните на Министерството на финансите. Но по-интересното е, че ДДС-то от сделки в страната нараства с над 12%, което е няколко пъти повече от ръста на икономиката. Това доказва, че ръстът на приходите от ДДС се дължи на предприетите мерки срещу сивия сектор, а не просто на увеличение на оборотите в страната. Сред тези мерки е и новото изискване касовите апарати да подават информация на НАП на всеки 5 минути, което вече е в сила за търговците, които не използват софтуер за управление на продажбите.

Приходите в бюджета от данъка върху доходите се увеличават с 9,5%, а постъпленията от осигуровки - с 11,5%, сочат още данните на МФ. Основната причина за това е вдигането на заплатите на хората. Най-слабо увеличение има при постъпленията в държавната хазна от корпоративните данъци - само с 3,6%.

Общият размер на данъчните приходи в бюджета нараства за полугодието с 1,665 млрд. лв., или с 10,39%. Усвояването на парите от ЕС също върви с добри темпове.

Доброто изпълнение на бюджета продължава и през юли. В резултат излишъкът в хазната за първите седем месеца на годината е 3,225 млрд. лв., сочат предварителните данни на МФ. Това е с 60% повече от излишъка в хазната за същия период на миналата година.

Коментари

Задължително поле