Съдебните инспектори обявиха кого ще проверяват

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) обяви приетата програма за 2017 г., в която са включени плануваните от тях проверки. Те ще обхванат органи на съдебната власт в петте апелативни района, чиято дейност ще бъде проверена за периода от 1 януари 2015 – 31 декември 2016 г, съобщиха от институцията.

Одитът ще вклчва три типа проверки: комплексни, тематични и контролни. Негов обект ще бъдат петте апелативни района, като работата на съдилищата и прокуратурите ще бъде проверявана за последните две години.

Комплексни проверки ще бъдат извършени в Административен съд – София град и Административен съд – Русе; по граждански и търговски дела в Апелативен съд – Пловдив, ОС-Кърджали, ОС-Пловдив, РС-Кърджали, РС-Пловдив, ОС-Велико Търново, ОС-Габрово, ОС-Плевен, ОС-Русе, РС-Велико Търново, РС-Горна Оряховица, РС-Габрово, РС-Дряново, РС-Плевен, РС-Русе, ОС-Сливен, РС-Нова Загора. Ще бъдат проверени и наказателните дела в РС-Дупница и РС-Ихтиман, РС-Девин, РС-Чепеларе, РС-Велико Търново, ОС-Разград, ОС-Силистра, РС-Добрич, ОС-Сливен, РС-Бургас, РС-Несебър и РС-Ямбол. Комплексни планови проверки на наказателните дела и преписки ще бъдат извършени и в ОП-Смолян, ОП-Стара Загора, ОП-Пазарджик, РП-Велинград, РП-Гълъбово, РП-Девин, РП-Златоград, РП-Мадан, РП-Пазарджик, РП-Панагюрище, РП-Пещера, РП-Смолян, РП-Раднево, РП-Стара Загора, РП-Чепеларе, РП-Чирпан, РП-Горна Оряховица, РП-Айтос и РП-Карнобат.

Тематичните проверки ще се осъществят във всички окръжни съдилища заради вече констатирани проблеми при проверките през 2016 г., а именно разнопосочна съдебна практика и дела по несъстоятелност.

Проверки за случайното разпределение на делата ще бъдат направени в Софийския градски съд, ОС-Пловдив и ОС-Варна, както и в Административен съд – София град и в районните съдилища на София, Варна и Пловдив.

Прокуратурите ще бъдат проверени за причините за забавяне на експертните заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването.

Контролни проверки ще бъдат извършени след комплексна или тематична проверка, при които са дадени препоръки за преодоляване на констатирана негативна практика. Те ще обхванат РС-Гоце Делчев, РС-Първомай, РС-Димитровград, РС-Павликени, както и в РП-Гоце Делчев, РП-Разлог, РП-Благоевград.

Коментари

Задължително поле