Съдят частен съдебен изпълнител, присвоил 736 621 лв.

 

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 50-годишния частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Атанас Атанасов за длъжностно присвояване на 736 621 лв.

Предвиденото в закона наказание за това престъпление е лишаване от свобода за срок от 1 до 10 години. Обвинението срещу Атанас Атанасов е за това, че в периода от 17 септември 2007 г. до 16 юли 2013 г. при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице – ЧСИ (частен съдебен изпълнител) с район на действие Окръжен съд-Пловдив, е присвоил чужди пари на обща стойност 736 621 лв., поверени му да ги пази и управлява.

Обвиняемият е встъпил в длъжност на 3 април 2006 г. с подписване на клетвен лист пред Съвета на камарата на частните съдебни изпълнители и така придобил качеството на длъжностно лице. Съгласно Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) той е трябвало да има най-малко една специална сметка на свое име в банка за паричните средства, които получава от осребряването на имуществото на длъжници. При започване на дейността си обвиняемият Атанасов открил такива сметки в четири банки.

С решение от 15 юли 2013 г. Върховният касационен съд (ВКС) е оставил в сила решение на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) от 23 ноември 2012 г., с което на Атанасов е наложено дисциплинарно наказание – лишаване от правоспособност като ЧСИ за срок от три години. Поради тази причина съдебният му архив е бил прехвърлен на негов колега със заповед на министъра на правосъдието.

На 28 октомври 2014 г. КЧСИ е била уведомена за недостиг на средства в специалните сметки на обвиняемия Атанасов. В тях се съхранявали внесените пари на длъжници, които частният съдебен изпълнител трябвало да преведе по сметки на взискателите. Изготвена била справка за движението на сумите по специалната банкова сметка на обвиняемия Атанасов. Установено било, че по 33 изпълнителни дела длъжниците внасяли пари, но не са били извършени плащания по сметките на взискателите.

По делото е установено, че при управление на поверените му пари, които са собственост на длъжници, Атанас Атанасов не се е разпореждал с тях служебно, а го е правил в свой личен интерес - теглил различни суми, както и изплащал свои задължения към НАП, Камарата на частните съдебни изпълнители, сметки за ток и др. Заключението на назначена съдебно-счетоводна експертиза сочи, че в горепосочения период Атанасов се е разпоредил със 736 621 лв., които не са възстановени. Той обаче не се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение.

Коментари

Задължително поле