Съседите избират такса “сградна инсталация”

Делът на “сградната инсталация” може да бъде от 20 до 40% от количеството топлинна енергия.

Рекламация на изравнителните сметки за парно може да се прави до 31 август

Отчитат дистанционно празните апартаменти

Съседите във входа ще избират какъв да бъде процентът на такса “сградна инсталация” в сметките за парно. Това предвиждат промени в Наредбата за топлоснабдяване, които влизат в сила от 1 октомври.

Решението трябва да се вземе на общо събрание на етажната собственост. Размерът на “сградната инсталация” може да бъде не по-малък от 20 процента и не по-голям от 40 на сто от количеството топлинна енергия за сградата. Досега той се определяше от топлофикационните дружества и от фирмите за дялово разпределение.

За високите сгради, в които има отоплителни инсталации с повече от една зона с открито изпълнение по проект, общото събрание на входа може да избере процентът за сградна инсталация да бъде различен за всяка зона.

Домоуправителите на входа вече няма да получават всички изравнителни сметки за парно на съседите, както досега. Те ще се пращат по мейл или пощата индивидуално на всеки абонат.

Друга промяна засяга сроковете за предаване и рекламация на изравнителните сметки. Топлинните счетоводители следва да ги изготвят до 10 юли и да ги предадат на клиентите до 15 юли.

Досега тези срокове се определяха в договора между всяко топлофикационно дружество с фирмите за дялово разпределение.

Рекламации по отчета на уредите и по изравнителните сметки могат да се правят до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови възражения и изравнителната сметка не се преработва, се посочва още в наредбата.

Въведено е изискването всяка абонатна станция да има свое досие, в което да се отразяват регулациите и повредите през годината.

Kлиентите с парно и топла вода, които живеят в чужбина, няма да е нужно да осигуряват достъп на инкасаторите до жилищата си, предвижда друга нормативна промяна. Отчитането на уредите ще става дистанционно, но само ако в имотите на същите са монтирани уреди, с възможност за дистанционен отчет.

За да се спрат кражбите на топло, ще бъдат монтирани пломби на холендрите на връщащата линия от отоплителните тела във всички имоти. Това обаче ще става, само ако живеещите в сградата поискат.

Коментари

Задължително поле