С 50 лв. по-висока пенсия от НОИ

Нова наредба предвижда по-справедлив начин за намаляване на държавната пенсия, за хората, получаващи и втора.

За първите пенсионери, които ще получават и пари от частен фонд

Тристранката одобри правила за намаляването на парите от държавното обществено осигуряване

Преизчисляват парите на работещите по нов ред 

Средно с около 10% или с 50-60 лева по-висока пенсия от НОИ ще получават първите пенсионери след 31 август 2021 г., които ще взимат и втора пенсия от частен фонд. Причината са промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Промените предвиждат при определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ да се отчитат и годините, в които човек се е осигурявал със и без осигуряване в частния фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които той е осигуряван във фонда спрямо общата продължителност на стажа му. Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

По този начин се осигурява по-прозрачен и по-справедлив начин при определяне на намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване, посочват от пресслужбата на Министерски съвет.

С промените в наредбата се въвежда и нов ред в преизчисляването на пенсиите за работещите пенсионери. Заявлението за ежегодно преизчисляване ще може да се подава както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

Друга част от промените предвиждат, когато лицето вече е представило оригинални документи пред НОИ и в пенсионното му досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка да не се изискват отново оригиналите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти