Туроператорите срещу заповедта на здравния министър

Асоциация на българските туроператори  и туристически агенти (АБТТА) се обяви срещу последната заповед на здравния министър Костади Ангелов, която облекчи част от противоепидемичните мерки в образованието и други сфери, но не и по отношение на груповите туристически пътувания и конгресните мероприятия. От браншовата организация определиха ограниченията като дискриминационни и поискаха незабавни действия за замяна на неефективните рескрикции.

Публикуваме цялата позиция на АБТТА:

"С настоящото Асоциация на българските туроператори  и туристически агенти, АБТТА изразява решително несъгласие с дискриминационните ограничения в Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-220/08.04.2021 г. и нейното избирателно отношение към различни икономически сектори на националната икономика.   

Туристическата индустрия е най-сериозно засегнатия икономически отрасъл в световен мащаб  от продължаващата епидемиологична криза.  Сами на ръба на емоционално и икономическо оцеляване, българските туроператори  продължават да полагат неимоверни усилия за осигуряване на безопасни и безпроблемни изживявания на своите клиенти и  потребители на туристически услуги през Лято 2021.

За разлика от всички останали дейности, от които горецитираната заповед вдига временните епидемиологични ограничения, единствено туристическите пътувания и конферентни събития се провеждат въз основа на внимателна предварително планирана  организация. Спецификата на туроператорската дейност, предвид задължителната необходимост от предварителна яснота по всеки отделен елемент  на съответна инициатива позволява реално управление на риска и  осигурява възможност за ефективна защита   на всички участници в нея  по начин, който не може  да бъде гарантиран при никоя от останалите разрешени дейности.

Заключението, че организираните пътувания са с нищожен дял в разпространението на Коронавирус се потвърждава от нарочно проучване на немския Роберт Кох институт, резултатите от което са база за взетите  от страна на немското правителство решения за разхлабване на мерките по отношение на пътуванията.

Българските туроператори предупреждават, че провежданата в момента държавна политика не само не е ефективен начин за борба с риска К19, но води  до огромни икономически загуби, които застрашават един от основните стълбове на националната икономика, а също  и Европейската идея за свободно движение.

На основание на горното, като изразява решителна позиция  срещу изключването на груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина, групови посещения на туристически обекти  и конгресно-конферентни мероприятия и семинари от разрешените със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. дейности, АБТТА отправя настоятелен апел поемане на персонален  ангажимент от страна Министъра на здравеопазването, превъзмогване на хаотичната ситуация в сектора на туризма и пътуванията и предприемане на незабавни действия за замяна на неефективните рескрикции с адекватни, последователни и координирани защитни мерки  за хората и национална икономика."

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Туризъм