Тънкости при избор на потребителски кредит

На какво да обърнем внимание разкрива Виолета Мамарова, ДФК®, кредитен консултант в Кредитланд

Тегленето на какъвто и да е кредит е сериозна стъпка, която се отразява на месечния бюджет в домакинството за дълъг период от време. При избор на оферта за потребителски кредит, най-важно е да вземем предвид всички разходи, които са свързани с кредита. Това са:

 • Годишен лихвен процент.
 • Първоначални такси (срещат се под най-различни имена: такса одобрение, такса за разглеждане на документи за кредит, такса за анализ на кредитоспособност и др.).
 • Такса за обслужване на разплащателната сметка, по която ще се обслужва кредита.
 • Такси за „свързани продажби“– най-общо това са други услуги, които банката или финансовата институция поставят като условие да бъдат ползвани от кредитополучателя, за да получи кредита (или да получи кредита при съответните ценови условия). Такива свързани продажби най-често могат да бъдат: кредитна карта, овърдрафт, пакетна услуга по разплащателна сметка (разплащателен пакет) и други.
 • Някои банка изискват сключване на задължителна или предлагат опционална застраховка живот. Плащанията по нея (застрахователни премии) могат да бъдат месечни или годишни или се заплащат авансово в началото при сключване на договора за кредит и застрахователната полица. В случая с предплатени застрахователни премии при пълно предсрочно погасяване на кредита ви се полага възстановяване на част от предплатената застрахователна премия.

Всички изброени компоненти се включват в изчисленията и формират Годишния процент на разходите (ГПР), който е най-точният показател за общата цена на един кредит.

Освен него е важно да обърнем внимание и на общо изплатените суми или общия разход по кредита за потребителя, какъвто е термина в Закона за потребителския кредит.

Има случаи, при които кредит с по-нисък ГПР е с по-високи изплатени суми и обратно. В първия случай имаме по-ниски първоначални разходи и по-висок лихвен процент, а във втория – по-високи първоначални разходи и по-нисък лихвен процент.

При сравняването на различните оферти от банките е важно да ги съпоставим при една и съща база – за един и същ размер на кредита и при еднакъв срок на кредита. Единствено тогава размерът на ГПР може да ни даде коректна информация кое предложение е по-изгодно.

Как можем да получим по-добри условия от стандартните?

Стандартните условия за потребителски кредит на банките могат да бъдат подобрени при наличието на един или повече от следните критерии:

 • Значим и сигурен работодател
 • По-голям размер на кредита
 • По-кратък срок на кредита
 • Висок нетен доход на кредитоискателя
 • Сключване на застраховка Живот в полза на банката
 • Наличие на поръчител с по-добър профил на кредитоспособност
 • Ползване на други продукти и услуги от банката, които й носят допълнителен приход (свързани продажби)
 • Комбинация от горните

Повечето банки предоставят кредити с по-нисък лихвен процент на служителите на определени фирми и/или държавни учреждения. Те са селектирани според сектора в икономиката, броя служители, средната работна заплата в съответната фирма и др. Чрез кредитния посредник Кредитланд потребителите могат  да направят проверка в коя банка какви преференции могат да използват.

Ако размерът на кредита надвишава определена сума (например над 20 000 лв), в някои банки лихвеният процент може да е по-нисък.

При по-кратък срок на кредита (например до 5 или до 7 години) също може да имаме по-изгодни условия. Краткият срок обаче означава по-висока месечна вноска, което води до изискване и за по-висок доказуем нетен доход на кредитоискателя.

На база на изброените критерии можем да получим някои от следните преференции:

 • По-нисък лихвен процент
 • По-ниска такса за оценка на риска (за одобрение на кредита)
 • По-ниска такса за обслужване на разплащателна сметка.

На какво друго да обърнем внимание при тегленето на потребителски кредит?

Освен финансовите показатели, които изброихме, има и нефинансови критерии, които е важно да се вземат предвид. Един от тях е застраховката живот.

Застраховката живот в повечето случаи не е задължителна и се предлага като опция при тегленето на потребителски кредит. Наличието ѝ е свързано с плащането на допълнителна премия към месечната вноска по кредита. Често, с цел намаляване на общата сума на месечните разходи, кредитоискателите отказват сключването ѝ.

При наличието на зависими лица обаче (лица, които зависят от нашите доходи, напр. деца, възрастни родители), е препоръчително сключването на такава застраховка. В случай на загуба на живот или при трайна загуба на трудоспособност, застрахователят ще покрие остатъка по главницата. В някои случаи е възможно плащането на месечните вноски по кредита да се поеме от застрахователната компания за определен брой месеци при съкращаване от работа или при временна неработоспособност.

Потребителските кредити, предлагани от банките, в масовия случай са с плаващ лихвен процент. В този случай няма такса при предсрочно погасяване, частично или пълно. В случаите, в които лихвеният процент е фиксиран, това ни носи сигурност, но за сметка на това законът позволява да има такса за предсрочно погасяване при такива потребителски кредити: до 1% от предсрочно погасената сума (до 0.5% за последната година от договореният срок на заема).

Както и друг път сме отбелязвали, наличието на ликвиден буфер или заделени средства, покриващи между три- и шестмесечните разходи на домакинството внася допълнително спокойствие, особено при тегленето потребителски или ипотечен кредит.

Моята препоръка, към кредитоискателите, е сумата на месечните разходи по всички потребителски кредити да е до 15% от чистите им доходи, в краен случай до 20%.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари