Удължиха мандата на шефовете на КРИБ

С решение на Общото събрание на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) беше увеличена мандатността на членовете на Управителния и на Контролния съвет на работодателската организация от две на четири години. Това беше направено за да може правилата на КРИБ да бъдат в синхрон с европейските практики (двустранните камари в България), както и другите работодателски организации. Запазва се ограничението от два поредни мандата.

На проведеното Общо събрание на КРИБ бяха приети изменения и допълнения в Устава й, съгласно които КРИБ категорично се определи като работодателска организация, според изискванията на последните промени в Кодекса на труда, които са в сила от 20 юли 2018 г.

Коментари

Задължително поле