Фермери се разрастват със земи на разсрочено плащане

Компанията за управление на земеделски земи Агрион продава атрактивни имоти в цялата страна

Ниските изкупни цени на земеделската продукция и постоянно повишаващите се производствени разходи принудиха фермерите да търсят гъвкави схеми и алтернативни начини за финансиране на дейността си. Голяма част от тях търсят финансиране чрез специализирани земеделски кредити, а други се насочиха към търсене на земя, която могат да я плащат на вноски.

Подобна възможност предлага лидерът в управлението на земеделски активи Агрион. Компанията предлага земя в цялата страна на разсрочено плащане за срок от 3 години, без първоначално самоучастие. Това сериозно облекчава по-дребните производители, които имат възможност да уедрят земята си, без това да нарушава паричните им потоци и финансовото им планиране.

От Агрион уточниха, че предлагат земя на цени от 300 лв. за дка, а пълната информация за големината на парцелите, местоположението и цената им може да бъде открита на адрес https://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform. Компанията е предвидила и опция за онлайн заявка за купуване на имот.

photo_trud-2_site„Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си“, казаха от мениджмънта на Агрион. Това ще доведе по-ефективно и модерно земеделие, което ще позволи на фермерите да кандидатстват за субсидия по различни европрограми. Според прието решение на правителството в средата на януари, предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми през тази година са в размер на 2.91 млрд. лв., което е с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г.

От друга страна комасацията на терени увеличава значително крайната цена и собствениците й могат да спечелят повече, ако в последствие решат да я продават. Земята у нас е изключително разпокъсана, като средният размер на земеделските терени у нас е едва 5.5 дка.

Земеделските земи привличат и все повече инвеститори, които търсят подходящи терени, за да вложат свободните си средства. От подобна възможност често се възползват българи живеещи зад граница или такива с високи доходи, които през годините са спестили средства. Ниските лихви по банковите депозити стимулират хората да търсят нискорискови инструменти с добра доходност, каквито са инвестициите в земеделска земя. Тя не се влияе политическите и икономическите процеси, което я прави силно предпочитана. Според изчисленията на специалисти доходността от поземлен имот може да достигне до 10% на годишна база, което значително надскача тази от инвестиционни фондове, като в същото време се избягва тяхната волатилност и несигурност. В сравнение средната доходност при банковите депозити е значително под 1%. Според инвестиционни посредници на земята вече се гледа като инвестиционен актив, а не единствено за земеделие.

Коментари

Задължително поле