Фермите намаляха 3 пъти за 10 години

Обработваемата земя на открито e 3318 600 ха, като зърнено-житните култури заемат 60% от нея.

Според предварителни данни от преброяването

Най-много намаляват тези под 1 хектара

9% от големите стопанства държат 85% от земеделската земя

Земеделските стопанства у нас са намалели близо 3 пъти за последните 10 години, показват предварителни данни от преброяването им през 2020 г., обявени от Министерството на земеделието, храните и горите. През миналата година фермите, отговарящи на критериите за праг, посочени в Закона за преброяване на земеделските стопанства, са 132 400, което е с 64% по-малко спрямо броя им, отчетен при преброяването през 2010 г., когато са били 370 200.

Най-много намаляват малките стопанства - тези тип заден двор, които са с площ под 1 хектара, показват още данните. За десет години те са се стопили с 80 на сто.

В същото време по-малко ферми държат повече земеделска земя. Една от причините за това са и субсидиите, които се дават за декар земя. Около 9% от стопанствата с над 50 хектара държат 85% от земеделската земя у нас, показват данните от преброяването. Техният брой се увеличава с 28% спрямо 2010 г. Най-голям е броят на земеделските стопанства в Благоевград и Пловдив, а най-малко ферми има в Габрово и столицата.

През 2020 г. използваната земеделска площ достига до 3957 хил. хектара и се увеличава с 9% спрямо 2010 г. и с 36% спрямо 2003 г. Средната площ на земеделските стопанства със земя нараства до 33 хектара, при средно 10 хектара през 2010 г.

Увеличават се и пустеещите ниви или така наречените постоянно затревени площи - с около 3% от 2010 г. насам.

Обработваемата земя на открито e 3318 600 хектара, като зърнено-житните култури заемат 60% от нея, а техническите - 31%. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. те са с 11% повече спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на пшеницата, а от техническите - на слънчоглед.

Стопанствата, отглеждащи животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500. В 31 000 от тях се отглеждат 608 600 говеда, в 12 000 стопанства - 244 000 кози, в 22 000 ферми - 1 276 800 овце и малко над 3 хил. стопанства отглеждат 642 000 свине. Според Националната асоциация на козевъдите и овцевъдите в България обаче близо 200 000 овце и кози са виртуални, тоест съществуват само на хартия, за да се получава субсидия за тях.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес