Финансовото министерство предлага намаляване на държавните такси за хазартните оператори

Министерството на финансите

По-нисък данък да плащат организаторите на хазартни игри, предлага министърът на финансите Владислав Горанов чрез проект за изцяло нов закон за Националната агенция по хазарта .

Предвижда се „за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри: традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се дължи държавна такса в размер на 25 на сто върху разликата между стойността на направените залози и изплатените печалби за всяка игра“.

В момента за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри - традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, с изключение на онлайн залаганията, се събира държавна такса в размер на 15% върху стойността на направените залози за всяка игра.

Стойността на изплатените печалби обикновено е 50% от направените залози. По този начин реално предложеният нов начин на облагане на хазарта ще бъде 12,5% от направените залози, при действаща ставка от 15% в момента.

С промените се създава нова алинея, според която „за хазартни игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисиони за участие, се дължи държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони“.

За тези игри ставката реално се запазва, но се премахва възможността за различно тълкуване, която съществува в настоящия закон, точно за кои игри се отнася този начин на облагане.

 

Предложените промени в Закона за хазарта:

„За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри: традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се дължи държавна такса в размер на 25 на сто върху разликата между стойността на направените залози и изплатените печалби за всяка игра.“

„За хазартни игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисиони за участие, се дължи държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони.“

Настоящата разпоредба:

"За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри - традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се събира държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра, а за хазартни игри, за които се събират такси и комисиони за участие - в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони."

Мотивите:

"Предвидената държавна такса ще е в размер на 25 на сто върху разликата между стойностите на направените залози и изплатените печалби за всяка игра. Това е ново принципно разрешение, което е в съответствие с облагането, което се прилага в други страни от ЕС, като се уеднаквява и с режима на облагане на организаторите на онлайн хазарт".

Коментари

Задължително поле