Хазната с излишък от 1,7 млрд. лв.

Държавната хазна има излишък в размер на 1,726 млрд. лв. към края на юли, показват предварителните данни на Министерството на финансите.

Приходите в държавния бюджет до края на юли са 25,233 млрд. лв. (56,8 % от актуализирания годишен план). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи се свиват с 1,122 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375,2 млн. лв. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Разходите на хазната към края на юли са в размер на 23,5 млрд. лв., което е 49,1% от актуализирания годишен план. За сравнение държавните разходите за същия период на миналата година бяха в размер на 22,75 млрд. лв. Ръс се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

Коментари

Задължително поле