Хаос с електронния имотен регистър

Агенция по вписванията посочва множество проблеми пред създаването на нов онлайн имотен регистър.

До 2022 г. трябва да има работещ механизъм

Дублирани партиди, липса на данни за жилища и десетки други казуси бавели новата платформа

Няма достатъчно помещения за документацията

Съществуването на много проблеми и хаос с наличните данни излязоха наяве, докато се прави опит за създаване на нов електронен имотен регистър. Заради остарелия начин на вписване на сделките с жилища, Агенцията по вписванията е разписала стратегия за периода 2020-2022 г., която предвижда да се направи изцяло нов онлайн регистър. В него вместо вписванията да са по името на собственика на имота при сделка, покупко-продажбите ще се вкарват по партидите на недвижимите имоти. По този начин от “персонално” (поименно) ще се премине към “поимотно” (реално) вписване.

До 10 март на портала за обществени консултации имаше възможност да се подават становища от хора и институции, свързани със създаването на имотния регистър. Като причини за забавяне на изграждането му, Агенция по вписванията посочва множество проблеми – сред тях дублирани партиди за един и същ имот, поради липсата на еднозначна идентификация на жилищата у нас, и липса на партиди и досиета, заради негоден софтуер. Липсвало и ясно разпределение на отговорностите между съдиите по вписванията и служителите на Агенцията по вписванията, което изисквало нормативни промени.

Като проблем на следващо място се посочва „липсата на материално-техническа обезпеченост на процеса по създаване на имотен регистър, в това число липса на копирна и сканираща техника, както и на помещения“. 
В рамките на обществените консултации администрацията на Министерския съвет посочва, че сме в процес на преговори с Европейската комисия относно съдържанието на Националния план за възстановяване и устойчивост, в който е заложена подкрепа за дигитализацията на хартиения архив на службите по вписванията във връзка с недвижимите имоти и по този начин може да се очаква допълнително финансиране.

Припомняме, че към днешна дата само в Балчик, Благоевград, Каварна, Добрич, Асеновград, Троян и Несебър има открито производството по създаване на електронния регистър. Въпреки че първите заповеди са издадени още през 2006 г., в нито един от тези райони не са създадени т.нар. предварителни имотни партиди, независимо че за голяма част от тези райони са одобрени кадастрални карти.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти