Харчим 17% повече за екскурзии в чужбина

Даваме по 1100 лв. за командировка зад граница

Най-големият разход е за храна

Разходите на българите за туристически пътувания в чужбина са нараснали със 17,1% през първите девет месеца на годината, сочат данните на Националния статистически институт. Разходите на туристически пътувания в страната също нарастват, но с по-бавни темпове - с 4,6%. Любопитно е, че при пътуванията зад граница нарастват както разходите за храна (+15,8%), така и за настаняване (+27,8%) и транспорт (+10%). В същото време при пътуване в страната парите за храна остават почти без промяна, за настаняване нарастват с 5,5%, а за транспорт намаляват (-2,8%). Това означава, че хората отсядат в по-скъпи хотели, но за сметка на това избират по-близки дестинации за да спестят част от разходите за транспорт.

През третото тримесечие на 2018 г. 1,882 млн. българи са реализирали туристически пътувания, обявиха от НСИ. Преобладаващата част от тях - 79,8%, са пътували само в страната, 14,8% - само в чужбина, а 5,4% са пътували както в страната, така и в чужбина. На годишна база общият брой на пътувалите граждани на възраст над 15 години се понижава с 5,5%, като броят на пътувалите само в страната или само в чужбина намалява съответно с 8,3% и 3,1%, докато броят на пътувалите както в страната така и в чужбина нараства с 56,8%. Това ясно показва, че бързо се увеличават хората, които имат финансови възможности да правят туристически пътувания и в страната и в чужбина в рамката само на едно тримесечие.

В разходите за пътуване с най-голям дял са парите за храна като при екскурзиите и почивките в страната и в чужбина те имат дял съответно от 43,2% и 31,1%, сочат данните на НСИ. През третото тримесечие средният разход на човек при пътуване с лична цел е 396,52 лв. в страната и 642,28 лв. в чужбина. Същевременно разходите на човек при командировка са средно 182,35 лв. в страната и 1100 лв. в чужбина.

Коментари

Задължително поле