Хората работят у дома, но не освобождават офиси

Офис, работа

16% от фирмите ще имат ползи от кризата

Близо половината компании не отчитат съществена промяна на приходите

Само 2% ще ползват мярката 60:40

Повечето хора работят от дома си, но въпреки това фирмите не освобождават офиси, а преценяват възможностите за развитие и се стремят да запазят служителите си. Близо 16% от фирмите дори прогнозират краткосрочен позитивен ефект върху бизнеса им от кризата, свързана с пандемията. А 19% считат, че за тях няма да настъпи особена промяна. Това показва проучване сред компании от пазара на офис площи в страната във връзка с влиянието на COVID-19 върху техния бизнес.

Методът на изследване са телефонни интервюта, състояли се през април 2020 г. Над половината от участниците в анкетата са от ИТ и аутсорсинг сектора. Останалите са от секторите фармация, логистика, търговия, банкиране и застраховане. Анкетираните компании са с офиси в София, Варна, Пловдив и Бургас, като 70% от тях имат над 71 служители.

Оказва се, че настоящата здравна криза има минимално отражение върху пазара на офиси в големите градове на страната, въпреки че повечето хора работят от дома си. Най-разпространения сред участниците в анкетата подход за справяне в ситуацията на здравната криза, е именно въвеждане на работа от вкъщи. Близо 90% от компаниите са имали такава практика и преди извънредното положение. Тази мярка е осъществена в различна степен - 82% са успели да я въведат за почти цялата фирма, 16% - за повече от половината служители, а останалите 2% са я приложили за по-малка част от екипа - между 26 и 50 на сто. Дистанционното изпълнение на работните задължения ще продължи да бъде факт и през следващия месец за тези компании.

Половината от участниците очакват негативно влияние на кризата в рамките на следващите от 9 до 18 месеца, най-вече защото обслужват и пряко засегнати сектори. Но само 14% от компаниите у нас освобождават част от офисите си заради затруднения покрай извънредното положение през април, а 9% от фирмите не са решили какво ще предприемат за момента. Само 7% намаляват работни заплати или въвеждат принудителен неплатен отпуск на служителите си. Т. е. само 7% от фирмите свиват разходите си за заплати под една или друга форма. Като намаляване на заплати има само в 2% от анкетираните фирми. Допитването показва, че едва 2% от фирмите смятат да се възползват от правителствената мярка 60:40 за подкрепа на бизнеса, която покрива осигуровки и заплати на служителите. В началото на април малка част от компаниите са предприели мерки за оптимизация на разходите, включващи преустановяване на плащания към контрагенти (5%).

Близо половината от компаниите не отчитат съществено отражение на кризата върху продуктивността и приходите им. При 23% от тях е налице негативен ефект по отношение на обем на работа и приходи, а при 19% е точно обратното - регистрират положителни резултати.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти