Цецка Цачева: Прави се опит за противопоставяне на институциите

Прави се опит за противопоставяне на институциите по темата за антикорупционния закон. Това заяви на брифинг във Варна министърът на правосъдието Цецка Цачева.

„Антикорупционният закон е разработван от Министерството на правосъдието от работна група в широк състав от участници -представители на съдебната власт, неправителствените организации, академичните среди и обществеността. От 31 юли той е качен на страницата на Народното събрание за публично обсъждане и към този момент към конкретни текстове от закона се получават коментари от заинтересованите институции. Подчертах от самото начало, че този проект е изготвен от широк екип от специалисти. Смисълът на публичното обсъждане е да се отрази отзвукът, който намира сред обществото, тъй като за всички ни противодействието на корупцията и преодоляване последиците от нея са стратегически интерес, за който гражданите и обществото ни чакат резултати“, посочи Цачева.

По думите й финалното обсъждане на закона ще се състои на 1 септември в Народното събрание от 11.00 часа, където Съветът по актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт, съвместно с парламентарните групи и комисиите, които имат отношение към тази материя, ще обобщят получените мнения от страна на заинтересованите лица и организации по време на публичното му обсъждане.

„В този смисъл категорично отхвърлям внушенията в публичното пространство за законопроект, който е механичен сбор от сега действащи структури, които са имали по различни нормативни актове задачи за противодействие на корупционни практики. Изцяло нов е единният орган, ясно са разписани неговите правомощия и задължения, с които той ще разполага във взаимодействие с други вътрешни структури и организации, което ще става чрез нарочно разписани инструкции за координация между тези звена“, подчерта правосъдният министър.

И към момента в страната ни има законодателство, по силата на което определен кръг лица са длъжни да декларират конфликт на интереси тогава, когато те са на определени властови позиции, както и годишните си имуществени декларации, заяви Цецка Цачева. По думите ѝ със законопроекта на правосъдното министерство този кръг от хора се разширява.

„Необходимо е обаче единен орган, единна структура, която да сравнява данните, подадени в тези декларации, както и изпреварващо да анализира източниците на обогатяване за едно лице. Тогава, когато то е свързано с неговата властова функция или управленчески позиции, трябва да се стигне до отнемане на това незаконно имущество и това именно ще се случва по част от правилата, които и сега функционират в Комисията по отнемане на незаконно придобито имущество“, допълни министърът.

Тя подчерта, че и последният устен доклад от проверяващите по механизма за сътрудничество и оценка дава изключително висока оценка на работата на тази комисия, защото чрез нейната дейност, която ще премине като част от функциите на новия единен орган, ще се постигне справедливостта, която всички ние очакваме – онези, които неправомерно са се възползвали от властовите си позиции и в резултат на това са се обогатили, да бъде отнето имуществото им в полза на държавата или на местни структури.

Министър Цачева припомни, че 30% от това имущество по закон се предвижда да бъде използвано за социални нужди. По отношение на БОРКОР министърът обясни, че този орган няма да продължи да съществува във вида, в който е сега. „Част от функциите на БОРКОР, които са аналитични, както и същите правомощия, които са на агенцията към държавна сигурност, която следва да премине към новия орган, ще се запазят, но това не означава, че ще има механичен сбор на различните звена, които до момента са се занимавали и са имали като правомощие противодействие и борба с корупцията. Към момента тези резултати, които са постигнати, не удовлетворяват обществото като цяло“, добави министър Цачева.

Тя каза още, че финалът на този единен орган трябва да приключи със сигнал на компетентните органи, които разследват и към момента, и прокуратурата, която единствено е компетентна да повдига обвинения по НПК в нашето законодателство. „Това тепърва ще се коментира в обществото, категорично не приемаме реанимирането на един опит, неуспешен, който бе направен по времето на кабинета „Орешарски“. Тогава бяха дадени разследващи функции на ДАНС като цяло, които много скоро бяха отнети, защото са неефективни и не работят“, посочи министър Цачева. По думите ѝ и към настоящия момент, преди този закон, отношенията между ДАНС, МВР и прокуратурата се уреждат с тристранно споразумение.

В законопроекта на министерството се предвижда отношенията между различните институции и органи да се регулират с нарочна инструкция, по силата на която във всеки случай, в който се стигне до информация, комисията е длъжна да подаде сигнал, за да се проведат вече действията от страна на прокуратурата. Цецка Цачева отбеляза, че България е една от малкото европейски държави, в които освен конфискация по Наказателен ред, съвместно с друг вид наказание, обикновено лишаване от свобода, има изработен закон и практика вече за т.нар. гражданска конфискация – отнемане на имуществото по исков път.

„Това е един опит, който трудно бе приет още по време на 41-то Народно събрание, но той вече дава резултати. Буквално дни назад стана достояние и на медиите за конфискувано имущество на един обект в Банско. Комисията работи, дава своите резултати. Надяваме се, че сега, след разширяване кръга на лицата, чийто декларации за конфликт на интереси и имущество ще бъдат анализирани и проверявани обстойно от новия единен орган, резултатите ще бъдат още по-добри“, подчерта министър Цачева.

Тя допълни, че всеки е свободен да подаде като сигнал информацията и данните, с които разполага. „Това може да се случи и чрез публикации в медиите, в последния случай комисията започва проверка на имуществото, а тогава, когато сигналът е подаден от граждани в частта за несъответствие на декларациите, това като проверка ще се извършва от териториалните органи на комисията. Това са териториалните структури, които и сега съществуват към Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Там, където е необходимо да се извършват оперативни дейности, това ще се извършва от новия орган, който предвиждаме в комисията, а именно – въпросната дирекция с нейните членове, които по закон ние сме нарекли „инспектори“. Те ще бъдат със специален служебен статут с оглед правомощията и компетенциите, с които те ще разполагат. Във всички случаи натрупаният опит до момента и високата експертиза на служителите от тази дирекция в ДАНС трябва да бъде мултиплицирана и тогава, когато те по-тясно взаимодействат с останалите органи и структурите в рамките на комисията, съм убедена, че резултатът ще бъде по-добър“, коментира още Цачева.

Коментари

Задължително поле