Чадърите в Бургас само от бяло до охра

Край на шарените чадъри и павилиони в Бургас слагат промени в наредбата за преместваемите обекти на територията на общината, качени за обществено обсъждане. Според тях всички чадъри на заведенията в центъра на града трябва да са в гамата от бяло до светла охра. Правилата важат и за тенти-конзоли, окачени на сгради.

За територията на Приморски парк и Парк Езеро върху зоните определени за поставяне на маси на открито се допуска поставянето само на чадъри и сенници в цветова гама от бяло до светло зелено.

Забранява се поставянето на рекламни съоръжения и стикери върху чадърите, както и върху павилионите за сладолед, цветя и царевица в Бургас, предвиждат още промените.

В тях са описани и разрешените размери за всеки павилион – той трябва да е широк 2,40 м и висок - 2,80 м. Еднотипови ще бъдат и сезонните обекти за продажба на бижутерия, мартеници и плетива, както и количките за продажба на царевица.

Строги правила ще има и за разполагането на маси на открито към заведенията. Те ще могат да се поставят само, ако се осигури минимум 1,5 м свободна зона за преминаване на пешеходци.Забранява се маси да се редят на тротоари по-тесни от 3 метра и на площ по-малко от 3 кв.м – за обекти, подлежащи на категоризиране, съгласно Закона за туризма.Собствениците на заведения ще могат да слагат върху тях само чадъри, сенници и др.,чиято носеща конструкция не е трайно свързана с терена и без да се нарушава тротоарната настилка.

Промените предвиждат още всички павилиони, които са върху тротоари или пешеходни зони да се поставят извън входовете на подлези, пешеходни пътеки и обществено-обслужващи обекти, като се осигурява свободна ширина за преминаване на пешеходци – минимум 2,00/1,50 м.

Според вносителите на промените, целта им е да се въведат единни и ясно регламентирани правила при поставянето на преместваеми обекти, както и да се постигне единен облик в обособени характерни зони чрез единни цветови гами.

Коментари

Задължително поле