Чуждите инвестиции намаляха със 70%

Преките чужди инвестиции в страната за януари 2021 г. са в размер на 32,7 млн. евро, обявиха от БНБ. Те намаляват със 75,7 млн. евро (-69,8%) спрямо същия месец на миналата година, когато инвестициите бяха 108,4 млн. евро.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и постъпления по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 4,5 млн. евро за януари 2021 г. Той е по-голям с 57,2 млн. евро от привлеченият дялов капитал през януари 2020 г., когато той е бил отрицателен в размер на 52,7 млн. евро.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са положителни в размер на 0,1 млн. евро, колкото бяха и през първия месец на миналата година.

Реинвестираната печалба от страна на чуждите инвеститори в български дружества през януари е положителна и възлиза на 29,8 млн. евро, при положителна стойност от 120,7 млн. евро за същия месец на миналата година.

През януари 2021 г. промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и техните компании майки зад граница по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателна и възлиза на минус 1,6 млн. евро, при положителна стойност от 40,4 млн. евро за януари 2020 г. Това означава, че българските дружества са върнали повече заеми, отколкото са взели.

Най-големите нетни потоци от преки чужди инвестиции в страната през януари 2021 г. са от Нидерландия (23,9 млн. евро) и Германия (6,8 млн. евро). 

По предварителни данни нетните преки инвестиции на български компании в чужбина за януари 2021 г. възлизат на 1,8 млн. евро, при 11,6 млн. евро за януари миналата година.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции