Чуждите инвестиции нараснаха със 152%

Задгранични компании изтеглят капитали от страната

Вложенията в имоти намаляват със 73%

Преките чужди инвестиции в страната за периода от януари до септември 2019 г. са в размер на 714,5 млн. евро, което е ръст със 152%, или със 431,1 млн. евро спрямо вложенията в страната за същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Това увеличение се дължи на взетите от предприятията заеми от компаниите майки зад граница. От януари до септември нетната промяна в задълженията между предприятията с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори възлиза на 1,116 млрд. евро, при 78,3 млн. евро година по-рано.

Същевременно чужди инвеститори продават бизнеса си на български компании и изнасят капитала си от страната. Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и постъпления по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 330 млн. евро за периода януари-септември. Година по-рано привлеченият дялов капитал е отрицателен в размер на минус 10 млн. евро.

Нетните вложения на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са 3,9 млн. евро, при 14,7 млн. евро за първите девет месеца на миналата година. Това представлява спад със 73%. По страни, най-голям дял в инвестициите в имоти имат Германия (1 млн. евро), Русия (0,7 млн. евро), Холандия (0,6 млн. евро) и Латвия (0,5 млн. евро).

Реинвестираната печалба от чуждите инвеститори в български предприятия от януари до септември е отрицателна и възлиза на минус 72,1 млн. евро, при положителна стойност от 215,1 млн. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за първите девет месеца на годината са от Холандия (323,4 млн. евро), Германия (260,1 млн. евро) и Обединеното кралство (142,4 млн. евро).

Нетните преки инвестиции на български компании в чужбина за периода януари-септември възлиза на 254,2 млн. евро, при 199,8 млн. евро година по-рано.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции