Чуждите инвестиции нараснаха с 58%

Отпуснаха над 1,3 млрд. евро заеми

Компании изтеглят капитали

Преките чужди инвестиции в страната нарастват с 953,3 млн. евро за периода от януари до октомври, обявиха от БНБ. Това е с 58% повече от нетния привлечен капитал година по-рано. Но ръстът на инвестициите се дължи на отпуснати заеми от компаниите майки на дъщерните си дружества в България. Същевременно чуждестранни компании продават бизнеса си в страната на български фирми и изтеглят капиталите си.

Привлеченият дялов капитал (придобиване от чуждестранни компании на акции и дялове от български фирми и плащания по сделки с недвижими имоти) има отрицателна стойност в размер на минус 429,6 млн. евро за периода януари-октомври, при положителна стойност от 185,7 млн. евро година по-рано.

Инвестициите в недвижими имоти от чуждестранни граждани и фирми са 3,4 млн. евро, при 15,7 млн. евро година по-рано. Най-големият приток на инвестиции в имоти е от Германия (1 млн. евро), Холандия (0,6 млн. евро), Латвия (0,5 млн. евро) и Казахстан (0,5 млн. евро). Реинвестираната печалба от чуждестранни компании в български дружества е 81,2 млн. евро, при 267,6 млн. евро за същия период на миналата година.

Същевременно нетните задължения на български фирми към задгранични компании нарастват с 1,3 млрд. евро, при намаляване на дълговете с 53,8 млн. евро за периода януари - октомври миналата година.

Най-големият нетен приток на преките чужди инвестиции в страната от януари до октомври е от Холандия (422 млн. евро), Германия (233,7 млн. евро) и Великобритания (168,3 млн. евро).

Преките инвестиции на български фирми в чужбина от януари до октомври нарастват с 290,8 млн. евро, при 222,5 млн. евро година по-рано.

Премиерът Борисов също се похвали с данните във фейсбук.

Коментари

Задължително поле