Шок със сметките за парно за април (обзор)

Столичани недоумяват защо сметките за парно за април са по-високи от тези за декември и януари, а омбудсманът поиска проверка на “Топлофикация София”.

Омбудсманът поиска проверка на “Топлофикация София”

Хората трябва да платят по-големи суми, отколкото през по-студените зимни месеци

Доставената топлина е по-малко

Столичани бяха шокирани от неочаквано високи сметки за парно за месец април. Читател на “Труд news” се оплака, че през по-студените месеци декември и януари е плащал сметки за парно по около 150 лв., а за по-топлия април е получил сметка от близо 200 лв. Хората недоумяват на какво се дължи това увеличение от 40-50 лв.

Заради необосновано високите сметки за парно, които получиха столичани за прогнозно потребление през месец април, омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на енергетиката Росен Христов и до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, в която поиска извънредна проверка на “Топлофикация София” ЕАД.

Гражданите се жалват, че фактурираните суми за април са по-високи, отколкото за типично зимните месеци декември 2022 г. и януари 2023 г. и искат по-ефективен контрол от страна на компетентните държавни институции, с цел установяване на причините за формирането на неочаквано високите сметки, и в случай че бъдат установени грешки или нарушения - за коригирането им, посочва Диана Ковачева.

Проф. Ковачева обръща внимание, че “Топлофикация София” е публикувала на сайта си на 9 май данни за размера на произведената и подадена топлинна енергия за месец април 2023 г., които показват, че количеството произведена топлинна енергия за април в размер на 353 370 MWh, е най-малкото количество от началото на годината досега. За сравнение, данните за януари 2023 г. показват произведени 551 838 MWh, за февруари - 528 684 MWh, а за март - 440 128 MWh. Омбудсманът посочва, че е съвсем разбираемо очакването на всички битови клиенти на столичната топлофикация прогнозните сметки за април да бъдат най-ниските от началото на годината.

“Смятам за важно да отбележа нормативното изискване за поддържане на съответствие между подаваните количества топлинна енергия и потребностите от топлинна енергия в сградите”, посочва още омбудсманът. Като мотив за исканата проверка са и данните, публикувани от “Топлофикация София”, за средномесечната температура на атмосферния въздух - за януари 2023 г. +3,9°C; за февруари +3,2°C; за март +7,1°C; а за април +9°C. Месец април е най-топлият от началото на годината, което поражда недоумение сред клиентите на столичната топлофикация защо сметките за парно са най-високи.

Омбудсманът отчита, че през целия месец април парното в София работеше, както и значително по-високите цени на топлинната енергия за битовите клиенти в столицата в сравнение със същия месец на миналата година. В същото време Диана Ковачева обръща внимание, че “потребителите нямат възможност сами да извършат проверка дали топлофикационното дружество изпълнява всички свои задължения във връзка с правилното определяне на термохидравличните режими за постигане на минимални разходи при производството и преноса на топлинна енергия до сградните инсталации, както и относно температурните режими, техническото състояние, настройката и управлението на абонатните станции, които осигуряват централното топлоснабдяване на съответните сгради - етажна собственост”.

ЕК препоръчва: Спрете помощите за ток и намалете въглищата

Помощи за нуждаещите се

ЕК ни препоръчва по-бързо въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Европейската комисия отправи три препоръки към България след като извърши задълбочена оценка на 16 страни членки.

Първата е да бъдат прекратени мерките за енергийна подкрепа, предвидени до края на годината, като спестените пари се насочат към намаляване на бюджетния дефицит. Ако ръстът на цените на възобновяемата енергия наложи мерки за подкрепа, нашата страна трябва да осигури помощ само за уязвимите домакинства и фирми, като същевременно поддържа мерки за спестяване на енергия.

От България се очаква да осигури разумна фискална политика и да ограничи ръста на държавните разходи догодина до не повече от 4,6%. Според Европейската комисия (ЕК) е необходимо запазване на инвестициите чрез държавния бюджет и гарантиране на ефективното усвояване на средствата от ЕС.

Втората препоръка е за осигуряване на ефективна управленска структура за бързо изпълнение на плана за икономическо възстановяване.

Третата препоръка е за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и ускоряване на прехода към чиста енергия с по-бързо въвеждане на възобновяеми енергийни източници, заедно с възможности за съхранение на произведената от тях енергия. ЕК очаква да бъде подобрена електропреносната мрежа, да се ускори санирането на сградите, да се въведат насочени към бъдещето решения при централното отопление и градския транспорт, да се ускори развитието на железопътната инфраструктура.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари