Шуменският музей показва 400 накита и ювелирна посуда

Майсторите куюмджии почитани, колкото свещениците

Изложба, пълна с накити, ювелирни предмети за бита и църковна утвар, подреди Регионалният исторически музей в Шумен. Експозицията „Гривни звънкат под възглаве... Майсторство и изящество в куюмджийския занаят” е реализирана и обикаля страната благодарение на Етнографски музей на открито „Етър” и колегите им от Шумен, Ловеч и Габрово. 400 уникати ще видят посетителите, от тях сто са излезли от ръцете на шуменски майстори и най-вече на златаря Иван Христов Куюмджиев.

Артефактите са от края на ХVІІІ до първите години на ХХ в. По това време куюмджийството е толкова престижен занаят, че майсторите са почитани наравно със свещениците, учителите и другите първенци на общността, разказват уредници. Затова изложбата запознава посетителите със съдбата на известни в миналото занаятчии, с използваните от тях техники, със специфичните им инструменти и модели. Стотиците експонати представят двете направления при художествената обработка на метали – златарството /изработка на ювелирни предмети от благородни метали/ и дюкмеджийство /създаване на предмети от неблагородни метали/.

Заедно с присъствието на накити, в изложбата е отделено място и за носиите, които те са допълвали. Показана е характерната за Габровско женска сукманена носия със сокайното забраждане и Преславско-смядовска двупрестилчена, носена в Шуменско.

Интересни са и изделията за бита. В началото на ХХ в. в градските среди навлизат подноси, чаши, зарфове, вилици и лъжици, изработени от български майстори. Много от тях, както и новите модели накити, са подражание на западни образци. Църковната утвар е представена от предмети, с които свещениците изпълняват служби и тайнства.

Дюкмеджийството е малко познато днес, но в миналото е било важна част от дейността на майсторите. Свързано е с изработка на практични предмети от олово, мед, бронз, дудия, пиринч. Изработваните изделия са предназначени за домакинството – дръжки и резета за врати и прозорци, вилици и лъжици, барутници, оловни павурчета за ракия, светилници. За занаятчийски потреби пък са служели дюлгерски отвеси и везни за кантари.

В изложбата, открита в сряда, специален модул е предназначен за децата, които имат възможност да научат много за куюмджийството, докато играят. Видеоматериали показват как се гласи сокай и основни техники в производството на изделия, които сега са истински уникати.

Коментари

Задължително поле