Шумен реализира два проекта със швейцарска помощ

Кметът посрещна представители от Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Кметът на Шумен Любомир Христов посрещна в четвъртък Ирина Файон, ръководител на програмата за социалното включване на роми и други уязвими групи „Здраве и образование за всички“ и Герасим Герасимов, програмен директор към швейцарското посолство у нас. Заедно със служители на Министерския съвет и представители на централното звено по Българо-швейцарската програма за сътрудничество те са на работно посещение в общината, която изпълнява два проекта - „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” и друг за изграждане на Общински център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата.

trsh0802-1

По време на срещата кметът на Шумен Любомир Христов благодари за помощта, която швейцарската страна оказва на общините за интегриране на ромите, за привличане и задържане на децата в детски градини, за подкрепата на семействата да продължат образованието на децата си и за обновяване на базата, в която те се обучават. Според Христов, това е едно от важните неща, които задържат децата в системата, по-добрите условия и грижата за тях мотивират семействата.

Във връзка с проекта за съхранение на опасните отпадъци шуменският кмет увери гостите, че администрацията съвместно с ПУДООС и Министерството на екологията, вече е подготвила необходимата проектна документация за изграждане на Центъра. Сподели, че при посещението си в Цюрих миналата година е бил впечатлен от начина, по който е организирана тази дейност в Швейцария, и се надява, че с помощта на програмата и българските общини ще приложат успешно добрите практики у нас и ще ги развият.

По преценка на Ирина Файон строителните дейности по проекта за ромска интеграция вървят по план, дори по-бързо. Тя благодари на общината за съдействието, което екипът по програмата получава. По думите на програмния директор към швейцарското посолство у нас Герасим Герасимов изборът на Шумен не е случаен.

По време на посещението си в Шумен гостите ще проследят на място какъв е напредъкът по строително-ремонтни дейности в детска градина “Пролетна дъга”, в ОУ “Хр. Ботев” в село Ивански. Ще посетят и мястото, където ще се изгражда Общинският център за опасни битови отпадъци.

Коментари

Задължително поле