0% доходност за пари на бизнеса в банките

Някои трезори взимат такса „съхранение” за големи суми на фирми

Заемите за граждани поскъпват

3,51% за жилищни заеми в левове

Лихвите по новите фирмени депозити в евро намаляха до средно ниво от 0%, обявиха от БНБ. Така за първи път през август средното ниво на лихвите намаля дотолкова, че спестяванията на бизнеса в банките носят нулева доходност.

Причината за това е, че редица банки събират такса „съхранение” за големи суми по сметки на търговски дружества. Например една от големите банки в страната предлага нулеви лихви по всички срочни депозити на фирми, с изключение на тези в долари. Наред с това банката събира такса за съхранение на парични средства на бизнеса в размер на 0,6% на годишна база върху горницата над 3 млн. лв. Като тази такса се плаща, както по разплащателни, така и по депозитни сметки. Оказва се, че фирмите с големи суми налични средства трябва да плащат на банката, за да държат парите си в нея.

Друга банка в България събира такса „съхранение” от 0,6% за суми над 10 млн. лв., както по разплащателни сметки, така и по депозити, а в същото време лихвите по депозитите за големи суми са по договаряне. Друга банка пък събира такса от 0,6%, ако сумата във сметката на фирма е над 1 млн. лв., но това важи само за разплащателни сметки, а не за депозитни. На пазара в страната обаче има и сравнително добри лихви от 0,35% за едногодишните и 0,7% за 36-месечните левови фирмени депозити.

Докато лихвите по депозитите намаляват, заемите за домакинствата, както и повечето кредити за бизнеса поскъпват. Годишният процент на разходите (ГПР), който включва освен лихвите и всички такси и комисионни, по левовите потребителски кредити за граждани през август нараства до 10,44%, при 10,31% за предходния месец. По потребителските заеми в евро ГПР се увеличава до 4,34%, при 3,98% за юли.

ГПР по жилищните левови кредити за домакинствата нараства до 3,51%, а по тези в евро до 4,20%, сочат данните на БНБ.

Коментари

Задължително поле