110 млн. евро са вложили в имоти български фирми

Компании от региона изместиха фондовете от Южна Африка

Борсово търгувани дружества насят доходност от 4%

Български компании са инвестирали 110 млн. евро в имотния пазар у нас през 2017 г., показват данни на консултантската компания Colliers за инвестиционния пазар в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Според тях, най-ликвидният пазар, спрямо мащабите си през миналата година, е България, където инвестициите на местни компании формират една шеста от общия обем на пазара на бизнес имоти в София. Брокерите очакват местните инвеститори да останат ключови и в другите страни от региона. През 2018 г. експертите прогнозират да се запази високото съотношение на инвестиции в имоти към Брутния вътрешен продукт (БВП) на страните от региона на ЦИЕ, което през 2017 г. в България, Чехия, Унгария и Полша е между 1% и 1,8%, посочват от компанията.

Обемите, реализирани от местни инвеститори през 2017 г., са най-високи в Чехия, която е значително напред спрямо останалите страни от региона с покупки на имоти от местни компании на стойност 1,08 млрд. евро, или 29% от общия обем на вложенията в страната. След нея се нареждат Полша - 421 млн. евро, Унгария - 708 млн. евро, България - 110 млн. евро и Румъния - 35 млн. евро. В дългосрочен план възходът на местните инвеститори е позитив за инвестиционния пазар на имоти в ЦИЕ, поради тяхната стабилност и задълбоченото им познаване на локалната конюнктура на пазара, коментират от компанията.

Последващият растеж на местните инвестиции ще зависи от привлекателността на местните активи и възможностите за достъп до тях. Считаме, че възвръщаемостта на първокласните активи в столиците от региона е атрактивна, особено в сравнение с държавните облигации, и с изключение на Прага и Букурещ, където възвръщаемостта от имоти е подобна на дивидентите от ценни книжа, посочват от Colliers. Според анализа на компанията, акциите на определени борсово търгувани дружества, които инвестират в имоти, носят годишна доходност приблизително от 4%.

Според Марк Робинсън, специалист проучвания в компанията, бързото активизиране на местните инвеститори е допринесло за смекчаване на ефекта от регистрирания през 2017 г. спад на инвестиционните обеми, генерирани в Централна и Източна Европа от южноафрикански и азиатски фондове. Възможно е през 2018 г. южноафриканските компании да продължат да се оттеглят, за сметка на повишаване на активността на азиатските, които вероятно ще реализират сделки с портфолиа от имоти или сливания и поглъщания на фирми, прогнозира Марк Робинсън.

Коментари

Задължително поле