13,36 млрд. лв. натрупани активи

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на 2018 г. са натрупани нетни активи на обща стойност 13,36 млрд. лв.

Спрямо края на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 5,53%. Активите на универсалните пенсионни фондове са 11,19 млрд. лв., а на доброволните - малко над 1 млрд. лв. Значително по-малко средства има в професионалните пенсионни фондове (където се осигуряват работещите в условията на първа и втора категория труд) и в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2018 г. са 184,3 млн. лв. като намаляват с 0,99% спрямо 2017 г. Печалбата на дружествата за 2018 г. е 60,43 млн. лв.

Коментари

Задължително поле