2000 лв. без данъци при ремонт у дома

Хората ще плащат по-малко данъци, ако платят на майстори за ремонт на дома.

9% ДДС и за храната за вкъщи

Дават до 80 лв. като ваучери за храна

Фирмите ще подават декларации за облагане на печалбата до 30 юни

Хората ще пестят данъци, ако направят ремонт в дома си. Те ще могат да намалят годишния си облагаем доход с направените разходи за труд във връзка с подобрения или ремонт в жилището си, като облекчението ще бъде в размер до 2000 лв. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, ако човек използва цялото облекчение и даде за труд на майстори 2000 лв., ще плати 200 лв. по-малко данъци. Това гласят промени в данъчните закони, които бяха приети от бюджетната комисия към парламента на второ четене.

За да ползва облекчението собственикът на имота ще трябва да приложи документ за платения на майстора труд. А облекчението ще може да бъде ползвано само за един имот. Т. е. ако човек има два апартаменти и извика майстори, за да ги пребоядисат, ще може да ползва облекчението само за труда в единия апартамент.
Ваучерите за храна, които фирмите може да дават на работниците и служителите си, да бъдат увеличени от сегашните 60 лв. на 80 лв., решиха още депутатите от бюджетната комисия като подкрепиха направеното предложение на председателя на комисията Менда Стоянова и грипа народни представители. Депутатите отхвърлиха предложенията на лидера на НФСБ Валери Симеонов и на депутати от БСП ваучерите за храна да бъдат увеличени до 100 лв.

Срокът да подаване на годишните данъчни декларации от фирмите за облагане с корпоративни данъци ще бъде от 1 март до 30 юни, решиха още депутатите. Този срок ще важи и за едноличните търговци, както и за регистрираните земеделски производители, които са избрали да плащат данъци като фирми. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане доходите на гражданите остава без промяна - до края на април.

Променят се и правилата за определяне на авансовите вноски за корпоративния данък. Новорегистрираните фирми няма да плащат авансови вноски за годината на учредяването си и за следващата година. Т. е. създадените през 2020 г. фирми няма да плащат авансови вноски и за 2021 г. За съществуващите фирми видът на авансовите вноски ще зависи не от оборота им през кризисната 2020 г., а от 2019 г. Т. е. фирмите с оборот под 300 хил. лв. за 2019 г. няма да плащат авансови вноски. Тези с оборот между 300 хил. и 3 млн. лв. ще правят тримесечни вноски, а тези с над 3 млн. лв. оборот за 2019 г. - месечни.

ГЕРБ и ВМРО се споразумяха

450 лв. по-малко налози за родители с едно дете

Детски само за бедните

Хората с високи доходи ще плащат по-малко данъци, ако имат деца. Годишният доход на един от родителите ще може да се намали с 4500 лв. за всяко дете, т. е. плащаните от него данъци ще бъдат с 450 лв. по-малко. За това са постигнали съгласие ГЕРБ и ВМРО, обясни за „Труд” Искрен Веселинов от ВМРО.

Същевременно помощите за отглеждане на деца, както и досега, ще бъдат давани само на хора с ниски доходи. За едно дете както и досега ще дават по 40 лв. на месец, за две деца - 90 лв., а за три - 135 лв. Депутатите от ГЕРБ вече оттеглиха предложението си детски да дават само на родителите с ниски доходи. А от ВМРО оттеглиха искането си, детските да бъдат давани без значение какъв е доходът на хората не само през 2021 г., а и през следващите години.

За укриване на пари от работа в чужбина санкцията става до 15 000 лв.

Двойни глоби, ако не пуснем ревизор в склада

Използваме електронни документи

Фирмите доброволно ще могат предварително да декларират превоза на стоки от и до страни от ЕС.

Двойно по-големи глоби в размер от 500 лв. до 1000 лв. ще бъдат налагани на търговци, които не оказват съдействие на данъчните или възпрепятстват упражняването на правомощията им. Например не дадат счетоводните книги, не отключат сейфа с парите в брой или да не допуснат ревизори в склада. Това гласят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които бяха приети на първо четене от парламента. Сега глобите за тези нарушения са от 250 лв. до 500 лв.

Глоби до 8000 лв. пък ще бъдат налагани на граждани и фирми, които се опитват да скрият информация от НАП и не пазят счетоводните документи, гласят още промените. Глоби до 15 000 лв. ще бъдат налагани за укрити доходи от чужбина. Ако човек не внесе данък върху доходи от чужбина, или ако той е в по-малък размер от законовото изискване, санкцията ще бъде до 5% от невнесения налог, но не повече от 15 000 лв. При повторно нарушение глобата става до 10%, но не повече от 30 000 лв.

С промените се създава възможност за използването за данъчни цели на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия.

С новите текстове в ДОПК се прави и промяна в последователността на погасяване на задължения, които са дадени на НАП за събиране, като най-често това са глоби на КАТ. Сега преди да започне принудителното събирате, човек може да избере кое задължение да плати първо. Така за най-старите глоби може да изтече давността. С промените при всяко плащане първо ще бъдат погасявани най-старите задължения.

С промените в ДОПК ще се въведе и доброволно предварително деклариране пред НАП на предстоящ транспорт на рискови стоки. Става въпрос за транспорт с камиони над 3,5 тона, който започва в страна от ЕС и завършва в България, или започва тук и завършва в държава от ЕС. За рискови стоки се считат пшеницата, повечето плодове и зеленчуци, меса, сирена, морски дарове и др. Целта на промените е да се улесни контролът над рисковите стоки.

Коментари

Задължително поле