30 машини ще чистят шуменската част от "Хемус"

Сключени са договори за зимно поддържане и почистване на републиканската пътна мрежа и участъка от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Шумен, съобщиха от Пътно управление по време на заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, свикано в сряда от губернатора проф.Стефан Желев. Поддържат се общо 570 км републикански пътища, за които са на разположение 90 почистващи машини, както и 38 км от автомагистрала "Хемус", които ще се чистят от 30 машини. "Базите и пунктовете са проверени, необходимите количества от сол и други инертни материали са осигурени на 150%", каза директорът на Пътното Димитър Ковачев.

По информация на Регионалната здравна инспекция е създадена организация за настаняване на болни на хемодиализа и родилки при усложняване на обстановката, на кметовете на общини са изпратени списъци с тези пациенти с цел по-добра координация и съвместни действия.

Във всичките 65 училища в област Шумен е извършена необходимата подготовка преди зимния сезон, казаха от Регионалното управление на образованието. В 57 от учебните заведения се обучават ученици, които пътуват от съседни населени места.

Кметовете на общини докладваха, че са в готовност за зимния сезон, извършена е необходимата подготвителна дейност, почистващите фирми разполагат с необходимата техника, осигурени са места за настаняване на бедстващи и нуждаещи се хора при необходимост.

Извършените проверки от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за техническото и експлоатационно състояние на 160 язовира на територията на област Шумен са показали, че разполагат с актуални аварийни планове. Съоръженията са в изправност, имат ретензионни обеми за поемане на високи води. По информация на „Напоителни системи“ ЕАД към момента в най-големия язовир „Тича“ има 84 млн. куб. метра свободен обем. Готовност за работа през зимния сезон докладваха и „ВиК ООД, жп секция Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ, Североизточно държавно предприятие, БЧК.

Коментари

Задължително поле