31 млн. лева годишно са разходите за заплати в БНБ

Управителят взима 16 849 лв. на месец

В Централната банка работят 886 души

Разходите за заплати и осигуровки на служителите на БНБ през 2018 г. възлизат на 31,554 млн. лв. С решение от 30 юли 2015 г. на Управителния съвет на БНБ месечната заплата на управителя на БНБ Димитър Радев е 15 368 лв., на подуправителите - 13 173 лв., а на другите членове на УС - 4391 лв.

Това е посочено в отчета на БНБ за 2019 г., който вчера беше внесен в парламента. През 2015 г. беше решено управителят на БНБ да получава заплата в размер на 70% от средното месечно възнаграждение на шефовете на на банките в България, подуправителите да взимат по 60% от парите на шефовете на банки, а членовете на УС - 20%.

През последните години обаче възнагражденията на ръководството на БНБ изостана с около 9,6% от така определените рамки. Затова от началото на настоящата година заплатата на управителя на БНБ Димитър Радев бе повишена на 16 849 лв. Тримата подуправители взимат по 14 442 лв. А останалите трима членове на Управителния съвет, който нямат ежедневни оперативни функции взимат по 4814 лв.

Броят на служителите в БНБ е 886, а в дъщерните є предприятия работят още 274 души.

Коментари

Задължително поле