328 хил. българи пътуваха в чужбина през ноември

През ноември, по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, пътуванията на българи в чужбина са 328,2 хил., или с 25% по-малко от същия месец на миналата година, обявиха от НСИ.

През ноември посещенията на чужденци в България са 283,3 хил., или с 53,5% по-малко в сравнение с ноември миналата година. Оказва се, че чеждунците са ограничили значително повече пътуванията си зад граница, отколкото българите.

Срив е регистриран при пристигащите в страната чужденци по всички наблюдавани от НСИ цели. Дошлите в страната чужденци с цел „почивка и екскурзия“ през ноември са със 78,8% по-малко от същия месец на миналата година. При дошлите със „служебна“ цел спадът е с 57,3%, а при гостите с „други“ цели (вкл. гостуване и транзитно преминаване) - с 34,4%. Транзитните преминавания през страната са 56,2% (159,1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през ноември, делът на гражданите от ЕС е 37,9%, или с 65,7% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

През ноември делът на посещенията на чужденци в страната по цели е, както следва: със служебна цел – 18,2%, и с цел почивка и екскурзия – 15%, с други цели (включително гостуване и транзитно преминаване) – 66,8%.

Коментари

Задължително поле