379 нарушения установиха трудови инспектори за месец в Търновско

Велико Търново

Общо 49 проверки в икономическите дейности „Хотелиерство” и „Ресторантьорство” извърши Инспекцията по труда във Велико Търново през август. Контролните органи установиха 133 нарушения, свързани основно с работното време и допускане до работа без трудов договор, сподели директорът инж. Невена Стефанова. Тя обясни, че през изминалия месец са проверени и 126 предприятия. 379 са общо констатираните нарушения през инспектирания период, като най-много – 221, са по трудовите правоотношения. За отстраняването им са направени 372 задължителни за изпълнение предписания.

4 310 лева е общият размер на установените неизплатени през август възнаграждения. Направени са предписания от Инспекцията по труда за издължаването им на работниците и служителите в определени срокове, коментира инж. Стефанова. Тя уточни, че до момента не са констатирани случаи, в които непълнолетни лица да полагат труд без необходимото от Инспекцията разрешително. През август тя е издала 12 разрешителни за работа на непълнолетни. Към момента няма уведомления за масови съкращения, сподели още инж. Стефанова.

Коментари

Задължително поле