4 наказателни акта за разкопки в Шумен

Четири акта за неспазване на общинската Наредба 1 са съставени само за два дни в Шумен след проверки на инспекторите от Дирекция „Устройство на територията“. Нарушителите са две фирми, които извършвали строително-ремонтни работи в града. Три от актовете са за прокопаване и поставяне на оптични кабели по ул. „Генерал Гурко“, след като е изтекъл указания краен срок в издаденото от общината разрешение. Другият акт е за замърсяване на асфалта по време на авариен ремонт за подмяна на захранващи кабели по ул. „Кирил и Методий“.

От общинската администрация съобщават, че проверките ще продължат и през следващите дни. Ще се следи за редовното почистване при извършване на строителството, за пълното и качествено възстановяване на нарушените асфалтови и тротоарни настилки след приключване на ремонтни дейности. През следващата седмица ще бъдат издадени и наказателните постановления, като санкциите за извършените нарушения са от 100 до 1000 лв., съобщават от кметството.

От началото на годината до момента са издадени 14 наказателни постановления по Наредба 1 на стойност 1900 лева и 3 наказателни постановления по Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен.

Коментари

Задължително поле