5 млн. лв. предвижда да похарчи за чистотата община Търговище

Снимка: Архив

Няма да се повишава таксата за битовите отпадъци

Близо 5 млн. лв. предвижда за следващата година община Търговище за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците, както и хигиенизиране на населените места.

Планът за приходите в това направление е разчетен на база на досегашния размер на таксата за битовите отпадъци, която няма да се вдига, уточниха от кметството в Търговище.

Най-много разходи са предвидени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване. За тези дейности са заложени над 2,1 млн. лв. Близо 1/3 от тях са за поддръжка на паркове и тревни площи, както и за извозване на растителни отпадъци до площадката за компостиране на биоразградими отпадъци.

За закупуване на специализирани автомобили за събиране на битови отпадъци и зимно поддържане са предвидени 482 хил. лв. Планират се и средства за закупуване на съдове тип „Бобър“, кошчета и изграждане на площадки за контейнери.

1,9 млн. лв. пък са разчетени за поддръжка, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци до село Пайдушко, чиято клетка е с изчерпан капацитет. По тази причина отпадъците от бита от общината временно се транспортират до регионално депо в община Шумен. За сепарирането и обезвреждането им са предвидени над 800 хил. лв.

Община Търговище е в процес на обработване на документите по обществената поръчка „Изграждане на нова клетка – разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище“, както и по друга за услуги за предварително третиране на смесени битови отпадъци.

Коментари

Задължително поле