6,5 тона хартия събраха пловдивски ученици в кампанията „Хартиена война“

Успешен финал на кампанията „Хартиена война”, която се проведе съвместно с организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект” АД и „Булекопак” АД, обявиха от дирекция „Екология и управление на отпадъците” в Пловдив.

В инициативата се включиха 11 училища от районите „Северен”, „Западен” и „Южен”, а общото количество на събраните отпадъци бе 6 490,54 кг. Те бяха извозени до площадка за предварително третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране. С най-добър резултат от 2101,72 кг. бе отличено Начално училище „Христо Ботев”, на второ място с 1243,52 кг. бе класирано Основно училище „Райна Княгиня”, а Средно училище „Константин Величков” се нареди на трето място. Останалите училища, които се включиха в акцията, получиха почетни грамоти за активно участие.

С оглед на добрите резултати от кампанията организаторите имат намерение тя да се превърне в ежегодна инициатива, която да разширява все повече обхвата си и да въвлича все повече хора, които чрез действията си да допринесат за намаляване на отпадъците и опазване на околната среда.

Проведената кампания бе част от провеждането на „Европейската седмица за намаляване на отпадъците, чиято цел е да насърчи изпълнението на дейности за повишаване на осведомеността относно устойчивото използване на ресурсите и управление на отпадъците.

За производството на един тон вестникарска хартия, е нужна дървесината на 24 дървета. Ако вместо да изхвърляме вестниците, които четем, ги поставяме в контейнера за разделно събиране, спасяваме от отсичане много дървета, икономисваме огромни количества вода, нужни за производството на първична хартия и намаляваме замърсяването на въздуха с 73%, призовават експертите.

Коментари

Задължително поле