68 128 чужденци са получили гръцко гражданство

Общо 68 128 чужденци са придобили гръцко гражданство от септември 2015 г. до декември 2018 г., според информация от Министерството на вътрешните работи.

Общо заявките подадени в този времеви диапазон са 89 293, но все още 21 165 заявки са в очакване на резултат. Това са второ поколение деца имигранти, които са родени в Гърция и поради това могат да кандидатстват (чрез родителите си), да се запишат в начално училище, т.е. приключват 6-те си години при условие, че един от двамата родители има правен статут за пребиваване за най-малко петгодишен период.

Чужденци непълнолетни, които не са родени в Гърция, могат да кандидатстват ако са посещавали 9 години гръцко училище (основно и средно) или 6 години (гимназия). Също така чужденци, завършили гръцки университет, ако са завършили и средно образование в гръцко училище.

Коментари

Задължително поле