6,90 лева на час за строители на „Хемус“

5% глоба за изпълнителя при лошо качество и неустойка от 0,2% на ден за неспазване на сроковете

Фирмата може да се откаже при ненавременно плащане

Точно 6,90 лв. на час ще получават редовите строители на магистрала “Хемус” за строителни-монтажни дейности, за които няма единични цени. Толкова е предвидено да плаща пътната агенция на държавната компания “Автомагистрали” ЕАД, става ясно от договора за изграждане на 134 км от магистралата, публикуван на сайта на ведомството. В договора, както вече “Труд” съобщи, е предвидена и печалба за държавната компания – изпълнител. Тя не може да надвишава 10% от цената на всяка дейност и на договора като цяло. Така при предвидени 1,35 млрд. лв. с ДДС за строежа се оказва, че максималната печалба за строителя е 135 млн. лв. или по близо 1 млн. лв. с ДДС на километър.

Според договора обаче се предвиждат и санкции за некачествено изпълнение и забавяне на изграждането. При системни нарушения, изоставане от графика, спиране на работата за повече от 90 дни или неотстраняване на посочени дефекти в срок от 1 месец, договорът може да бъде прекратен едностранно от възложителя. Контрактът може и въобще да не започне да действа, ако до 10 дни от началото на строителството “Автомагистрали” не успее да осигури нужната механизиция и работници на обекта. Ако това се случи, държавната компания ще дължи като неустойка 20% от стойността на договора или 270 млн. лв. с ДДС и цялата гаранция по договора. От своя страна държавната фирма може да прекрати контракта, ако пътната агенция забави плащанията за извършената работа с над 30 дни. Тогава “Автомагистрали” може да поиска неустойка в размер на 3% от стойността на договора.

В контракта са предвидени и глоби. Ако изостане от строителния график, изпълнителят ще дължи всеки ден глоба в размер на 0,2% от стойността на договора без ДДС (1,125 млрд. лв.). За това нарушение “Автомагистрали” може да отнесе максимална санкция от 30% от стойността на договора, или 405 млн. лв. с ДДС. Ако обаче изпълнителят успее да навакса закъснението, сумата по санкцията ще му бъде възстановена. При лошо качество на изпълнение държавната фирма ще се прости с 5% от стойността на съответния участък или на целия договор. Според контракта междинните плащания ще стартират, след като бъдат изпълнени 5% от стойността на всички предвидени работи.

 

Отстраняват дефектите до 2 седмици

Гаранцията на асфалта ще бъде 5 години

При констатирани дефекти при изграждането на магистрала “Хемус” изпълнителят – държавната компания “Автомагистрали”, ще има срок от две седмици да ги отстрани. Според договора възложителят има право да проверява качеството на изграждане на магистралата по всяко време и да дава предписания. Предвидени са и стандарти за използваните материали. В контракта са посочени и срокове за изпълнение на всяка от отсечките. Четири от отсечките трябва да бъдат завършени за 36 месеца, една за 42 месеца и една за 48 месеца. Преди да стартират три от трасетата обаче ще са нужни 6 месеца за изготвяне на проектите. Гаранцията на асфалта по новата магистрала ще бъде 5 години, а на съоръженията по нея – 10 години.

Коментари

Задължително поле