75% от туристите през декември са българи

419 хиляди туристи са посетили курортите ни през декември 2016 г., стана ясно от националната статистика. 75% от тях са българи, като данните показват, че те почиват близо 2 нощувки, по-кратко от чужденците, които остават средно за по 2 нощувки и половина. Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през декември 2016 г. достигат 41,6 млн. лв., или с 14,7% повече в сравнение с декември 2015 г. Чуждестранните туристи са похарчили в хотелите с 19,8% повече, а българските туристи - с 14,7% спрямо декември 2015 г.

През декември 2016 г. в страната са функционирали 1 938 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57,4 хил., а на леглата – 116,7 хиляди. В сравнение с декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1,6%, докато леглата в тях нарастват с 1,6%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г., е 808,2 хил., или с 13,2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 16.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През декември 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21,4% от нощувките на чужди граждани и 28,5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,4 и 31,7%.

Коментари

Задължително поле